Thules nya plan: ska synka ekonomisk tillväxt med höga hållbarhetsmål

Produktföretaget Thule har tagit beslut om nya långsiktiga mål med sikte på 2030. Målen handlar både om ekonomisk tillväxt och långtgående miljöambitioner. Enligt Thule kan målen gå hand i hand.

Sedan börsnoteringen 2014 och sedan Thule svängde om kursen från att vara ett biltillbehörsföretag till ett livsstilsvarunärke har utvecklingen gått uppåt. I Sportfacks omsättningslista (publicerad i nr 4/21) hade bolaget en omsättning för 2020 på 351 MSEK i Sverige, jämfört med 313 MSEK 2019. Och Sverige är förstås bara en del av verksamheten. Vd Magnus Welander sammanfattar 2020 så här: 
– När vi summerar 2020 har vi, tidigare än planerat, uppnått samtliga långsiktiga finansiella mål. Vi har kontinuerligt levererat årliga försäljningsökningar, förbättrad lönsamhet och ett mycket starkt kassaflöde. Till detta ska läggas vårt tydliga och gedigna hållbarhetsarbete, där vi under fjolåret nådde majoriteten av de 2020-mål vi satsat mot de senaste åren, säger Magnus Welander.

Nu är det dags för Thule att sätta nya långsiktiga mål som pekar mot 2030 – och de omfattar både en ekonomisk tillväxt parallellt med höga miljöambitioner, som går i linje med Parisavtalet. Rent ekonomiskt siktar Thule på fördubblad försäljning till år 2030 samt en årlig 20 procentig EBIT-marginal (vinst före skatt). 

Och när det gäller miljömålen tog företaget beslut redan hösten 2020 att förbinda sig till det globala Science Based Targets initiative (SBTi) och har som mål uppfylla Paris-avtalets ambition om att inte öka jordens medeltemperatur med mer än 1,5° C.
I praktiken handlar det för Thules del om tre viktiga områden:

46 % reduktion, i absoluta tal, av växthusgaser ifrån egna tillverkningsenheter jämfört med basåret 2019.
– 100 % förnybar elektricitet vid egna tillverkningsenheter och kontor.
– En absolut reduktion av växthusgaser med 28 % relaterat till inköpta material, inkommande och utgående logistik, jämfört med basåret 2019.

Men det handlar även om långsiktiga mål kopplade till bland annat vattenförbrukning, återvinning, hälsa och säkerhet. Mål som presenteras mer utförligt på Thules hemsida.   
– Långsiktigt hållbar och lönsam organisk tillväxt är fortsatt vår största fokus. De resultat vi levererat sedan börsnoteringen 2014 är ett tydligt bevis för att vår strategi och vårt operativa arbete har varit framgångsrikt. Vi är övertygade om att den satta strategin är rätt för Thule Group även fortsättningsvis. Förväntad positiv utveckling framgent vad gäller både marknadstrender och vår egen förmåga att vinna marknadsandelar, i både befintliga och nya produktkategorier, har legat till grund för att vi har höjt den långsiktiga ambitionsnivån, säger Magnus Welander. 
– Vårt hållbarhetsarbete är en del av vår naturliga DNA och att kommunicera tydliga långsiktiga 2030-mål även inom detta område, i samband med de nya finansiella målen, är därför lika naturligt, avslutar han.

Sportfack tycker att det ska bli intressant att följa utvecklingen mot 2030, framförallt med bakgrund i den aktuella diskussionen som pågår bland många varumärken just nu om hur man uppnår lönsamhet och samtidigt minskar det ekologiska avtrycket på planeten.    
I dagsläget säljs Thules produkter på 140 marknader och totaltförsäljningen world wide under 2020 uppgick till 7,8 miljarder kronor.

Relaterat företag i Sportregistret

  • PowerFactory Nordic

    PowerFactory Nordic är ett grossistföretag som distribuerar tillbehör, reservdelar och personlig utrustning inom kategorierna; Cykel, Moped, Mc, MX & ATV. Med fokus på kända varumärken, samt flertalet starka agenturer i portföljen.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8440" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]