Idrott ger unga tjejer ökat självförtroende

En ny undersökning visar att unga kvinnor som idrottar känner ett ökat självförtroende och mår bättre psykiskt. Ändå väljer en tredjedel av sluta sporta när de nått puberteten.

Åldern i brytpunkten mellan barn och vuxen är en känslig tid ur många aspekter, och det är samtidigt ofta en skiljelinje mellan lek och allvar när kraven ökar på unga idrottsutövare. Idrottsforskare brukar prata om en ”dropout-period” vid 13-15 års ålder. Ändå finns det mycket som talar för att fortsatt idrottande ger många fördelar för individen, på både kort och lång sikt.  
En ny undersökning bland unga kvinnor, utförd av Always, visar att svenska kvinnor som idrottar som unga vittnar om markant ökat självförtroende (60 %) och stärkt psykiskt välmående (78 %) och närmare 80 % höll med om att idrottandet i mångt och mycket format dem till de personer de är idag. De tjejer som fortsätter att idrotta mår inte bara bättre under tiden de håller på, fördelarna (både fysiska och psykiska) följer även med dem in i vuxenlivet. Undersökningen är baserad på 401 svenska kvinnors erfarenheter, i åldern 18-30 år.
I dagsläget slutar en tredjedel av tjejerna att idrotta under tonåren.   

Nu har Always och organisationen Friends inlett ett samarbete och startat kampanjen #KeepHerPlaying, för att öka förståelsen om de positiva effekterna av fortsatta sportande. De har även tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för ungdomsledare som släpps i början på maj.
Projektledaren Maria Persson, sakkunnig inom idrott på Friends, säger:
– Jag utövade själv judo när jag var yngre och vet vad idrottandet betytt för mig och mitt självförtroende. Judon hjälpte mig verkligen att tro på mig själv och våga prova nya saker, både då och nu när jag är äldre. En stor del av det tror jag beror på stödet från mina träningskamrater och ledare, även om man misslyckades eller förlorade fanns det alltid någon där som stöttade en.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8476" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]