Hyresstödet förlängs – men väcker kritik från Svensk Handel

Av de stödformer som sjösatts för att stödja handeln under pandemin är hyresstödet ett av de som har fungerat sämst. Merparten av stödpengen har inte nyttjats, ändå förlängs nu stödformen fram till mars och kanske hela vägen till juni.


Hyresstödet förlängs - men väcker kritik från Svensk Handel
Svensk Handels Mats Hedenström är en av de som kritiserar hyresstödet som åtgärd.

Regeringen har beslutat att förlänga hyresstödet till att även omfatta perioden januari-mars, 2021 (och även föreslagit en ytterligare förlängning under april-juni). Men systemet kritiseras av Svensk Handel, som menar att systemet inte fungerat ens i första vändan.
– Krisen fortsätter och vi är inne i pandemins trettonde månad. Vi behöver stöd som snabbt når ut till hårt drabbade handlare. Dessvärre riskerar hyresstödet återigen att bli en hägring, av de fem miljarder som regeringen tidigare avsatte för hyresstödet har merparten inte nyttjats. Stödet har helt enkelt inte fungerat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Den fysiska handeln har av naturliga skäl haft stora utmaningar under corona. Främst aktörer inom mode och skor, men även sportbutiker – framför allt i storstadsområden. Parallellt med att vaccinet nu rullar ut i Sverige och med tiden kan skapa ett mer ”normalt konsumtionsbeteende” så ökar samtidigt trycket på landets fastighetsägare. Både regeringen och många handlare vill att fastighetsägarna ska ta ett större ansvar för att hålla köpcentra och citykärnor levande, och bland annat komma överens om tillfälliga hyreslättnader, så att inte allt ansvar läggs på handlarna.
– Fastighetsägarna har alla skäl i världen att stötta sunda handelsföretag så att de överlever pandemin. Ett samarbete där vi gemensamt hittar lösningar för att klara oss igenom krisen är ett ömsesidigt intresse, ingen vill se tomma butikslokaler, avslutar Mats Hedenström.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8497" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]