Corona skadar klubbidrotten – men gynnar friluftslivet

Ökad närvaro i naturen, men också mindre glädje och blödande ekonomi, framförallt på klubbnivå. Den tudelade bilden är tydlig i tre aktuella rapporter från forskningscentrat Mistra.

Forskningsprogrammet Mistras sport & outdoorgren, som bildades i samband med coronapandemin, har undersökt effekter och följder av pandemin på det svenska sportlivet, och för outdoorrörelsen. Nyligen släpptes tre sammanfattande studier och i korthet så kan man utläsa att idrottslivet har påverkats starkt negativt när arenasporterna inte längre kan bedrivas, men även på ungdomsnivå. Och det handlar både om psykologi och ekonomi.
– Vissa vittnar om att motivationen försvunnit när det sociala som är själva grunden för idrotten försvunnit. För klubbar och föreningar, men även utövarna, har förändringarna också krävt inköp av nya material och redskap. Det har varit trängsel i nära utemiljöer och utövare har behövt resa ensamma och undvika kollektivtrafik, säger Susanna Hedenborg, en av forskarna bakom rapporterna.
De unga, 16–20 år, verkar ha drabbats hårdast och en av tre i den åldersgruppen har rört på sig mindre under pandemin. Forskarna är oroade över följderna och här behövs stöd till de unga för att komma igång igen.
Susanna Hedenborg lyfter även fram att klubbar och föreningar känner en stor oro för framtiden och tvingas leva med de ekonomiska konsekvenserna av inställda arrangemang och stora medlemstapp.
– Många har tappat 30–40 procent av sina medlemmar. För 2020 hade de flesta redan betalat sina medlemsavgifter, men vad händer nu 2021? Fotbollsföreningar på elitnivå frågar sig om publiken kommer att komma tillbaka. Den nationella styrningen har också kritiserats och upplevts som förvirrande och skapat osäkerhet, berättar hon.

Corona skadar klubbidrotten – men gynnar friluftslivet
En miljö som lockat ut nya grupper under pandemin.

Samma studie har även tittat på Covid-19:s påverkan på friluftslivet. Här syns tvärtom – kanske inte så förvånande – en tydlig tendens på att vistelsen i naturen har ökat under pandemin, och allra mest bland de som tidigare rört sig minst ute. Distansarbete och att aktiviteter har ställts in eller flyttats till närområdet, permitteringar och även arbetslöshet, har gett mer tid till friluftsliv.
– Friluftslivet har också möjliggjort socialt umgänge. Men även hajpen runt utevistelse nämns – tips och inspiration om utomhusaktiviteter har blivit populära i traditionella och sociala medier. Friluftslivet har också upplevts som en möjlighet att uppleva frihet, i en annars ganska begränsad tillvaro, förklarar Daniel Wolf-Watz, forskare vid Mittuniversitetet.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8596" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]