Är det nu det vänder för den fysiska handeln?

Snö och kyla, aningen längre dagar och ett vaccin som är på väg ut. Det kanske är nu det vänder? Svensk Handels senaste barometer visar en svag ökning av handlarnas framtidstro.

Den senaste tiden har varit dyster för sällanköpshandeln (alltså handel utöver mat). Även om sport- och outdoor har varit ett segment som generellt sett klarat sig bra, har förstås den fysiska handeln känt av ett minskat kundtryck efter månader av restriktioner och nu också en ny pandemilag. Vilket även har synts i Svensk Handels mätningar av den rekordlåga framtidstron. Men nu ökar den lite försiktigt igen visar Handelsbarometern för januari, även om det är från riktigt låga nivåer. 
– Trots en liten ökning ligger framtidstron kvar på låga nivåer. Handlarna är fortsatt pessimistiska, vilket avspeglar den rådande pandemisituationen och regeringens utökade restriktioner i handeln. Att vaccinationsarbetet påbörjats inger däremot hopp och bidrar till att fler kan se en tillvaro bortom krisen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Är det nu det vänder för den fysiska handeln?
En syn vi vant oss vid numera.

Ökningen är blygsamma 0,5 procentenheter och totalsiffran 78,2 (att jämföra med indexvärdet 100, som är neutral nivå). Men de tydliga riktlinjerna som nu finns i och med den nya pandemilagstiftningen kan också ha medfört en önskvärd tydlighet.   
– Handlarna har agerat snabbt och informerar nu om hur många som kan besöka butiken samtidigt. Det ger en tydlighet för både handlare och kunder kring vad som gäller. Det blir en trygghet att veta att du kan besöka butiken utan att det blir trångt, säger Karin Johansson.

E-handlarna däremot kan rida på den senaste tidens stora e-handelsboom, och en rekordstor digital julhandel. De har ett index på drygt 120, som är en betydligt högre siffra än för samma period förra året, även om den minskar något för januari. 
– Efter en rekordstark julhandel är det naturligt att framtidsförväntningarna i e-handeln faller tillbaka något. Januari är dessutom en av handelns svagaste försäljningsmånader, vilket förstås även avspeglar sig på e-handeln, säger Karin Johansson.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8747" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]