Nya pandemilagen ställer hårdare krav på sportbutikerna

Den nya pandemilagen som nyligen klubbades igenom i riksdagen innebär en hel del nya regler för butikshandlarna. Länsstyrelserna ska hantera tillsynen och kan kräva ut nödvändig dokumentation, samt ge böter om reglerna inte följs.

De nya reglerna gäller för butiker, gym och sportanläggningar inomhus, samt badhus och innebär att det från och med nu blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Om du som butiksägare har en tillgänglig butiksyta på 100 kvadratmeter (fasta installationer borträknade) så ska denna siffra divideras med 10, vilket alltså ger utrymme för tio kunder åt gången. Kunderna ska kunna ha ett ”utifrån smittskyddssynpunkt säkert avstånd mellan varandra” både under besöket och i kassakön. Många sportbutiker har redan tidigare vidtagit väldigt långtgående åtgärder för att säkra kundernas trygghet och för att minska smittspridningen, men nu har rekommendationer blivit till krav.
Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökarna så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Länsstyrelserna ska utöva tillsyn på att reglerna efterlevs, Länsstyrelsen i Dalarna sköter samordningen. Enligt Svensk Handel är det osannolikt att butiker kan tvingas stänga, men följs inte reglerna har länsstyrelserna nu lagliga möjligheter att tvinga butikerna till stängning eller utkräva böter – om åtgärderna inte gjorts.

Åtgärderna som handlarna ska vidta är:

1. Beräkna maxantalet. 

2. Dokumentera maxantalet och kunna redogöra för hur beräkningen har gjorts. 

3. Anslå maxantalet.

4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.

5. Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.

6. Erbjuda handdesinfektion och/eller handtvätt.

7. Dokumentera skriftligen de övriga smittskyddsåtgärder som vidtas i verksamheten.

8. Följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.

9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Källor: Svensk Handel samt Regeringskansliet 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8758" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]