Färre butikskunder – färre stölder

Det minskade antalet kunder inom den fysiska butikshandeln under pandemin har gjort att stölderna har minskat kraftigt. Det visar Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer.


Färre butikskunder – färre stölder
Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Det är inte lika lätt att sno skor och kläder i butiker med coronalucka. Handlarnas nya rutiner om maxantal kunder i butikerna och den glesare kundtillströmningen har gjort det betydligt svårare för tjuvar att plocka på sig varor under coronapandemin. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer utsattes 3 av 10 handlare för brott under det fjärde kvartalet, en minskning med 15 procentenheter.
Trots att var fjärde handlare (24 procent) utsattes för butiksstöld den senaste veckan och var sjunde handlare (14 procent) drabbades av hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden, minskar handelns totala brottsutsatthet.
– Brottsligheten som drabbar handeln minskar från höga nivåer. Att vi kan se en nedgång är givetvis glädjande samtidigt måste siffrorna läsas med viss försiktighet. Det speciella läge som coronapandemin försatt handeln i gör att det är för tidigt att tala om ett trendbrott, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Svensk Handels Säkerhetsindex visar att 30 procent av butiksägarna drabbades av brott den senaste månaden, en minskning från 45 procent i det tredje kvartalet.
– Det är en väldigt annorlunda tid ute i våra butiker just nu. Färre kunder i rörelse och det faktum att många butiker kortat ned öppettiderna har bidragit till att färre butiksägare har upplevt stölder och andra brott detta kvartal, säger Per Geijer.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8764" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]