Så hanterar sporthandeln den andra coronavågen

Hårdare restriktioner och uppmaningar att undvika köpcentrumen inför julen innebär en jätteutmaning för sporthandeln. Men det är samtidigt en bransch som vägrar lägga sig i fosterställning. Läs vad några kedjor berättar om läget just nu!


Så hanterar sporthandeln den andra coronavågen
Lars Palmgren, SGN Sport.

Först kom corona, sen kom den tillbaka. Året 2020 har varit och är fortfarande ett minst sagt svajigt år för den fysiska sporthandeln. Suget efter sport- och outdoorprodukter har visserligen varit rekordstort under pandemimånaderna, men mycket av försäljningen hamnar digitalt och hjälper inte den fysiska handeln att hålla viruset stången. Dessutom är tiden en svår faktor. För varje månad som kunderna undviker butikerna försvåras läget, nu när stöden delvis fasas ut eller tar en annan form, och företagens reserver är uttömda. Krisen var allra värst i våras, mycket av försäljningen tog sig bra under sommaren – med undantag av gränshandeln.
Lars Palmgren, vd för SGN Sport som inkluderar Team Sportia, Sportingen och Bike Nation ger sin bild av läget just nu.
– Vi har lyckats upprätthålla omsättningen väl under året och ser en viss tillväxt på alla våra kedjor. Men året har varit väldigt varierande med perioder av både riktigt bra försäljning och perioder med mindre bra. Det har även varit en stor skillnad beroende på affärsläge, men allt detta är allmänt känt, säger Lars Palmgren.
SGN Sport har även ridit bra på att ett av deras starkaste fokusområden har varit cykel.
– Av våra cirka 230 butiker så arbetar mer än hälften med cykel och detta har bidragit starkt till att 2020 varit ett positivt år för många, lite smolk i bägaren är att det i perioder varit cykelbrist annars hade det varit ännu bättre, fortsätter han.

Även hemmaträning, löpning, vandring och padel är nischer som gått starkt, berättar Lars, men däremot har produkter inom ”leisure/lifestyle” haft det betydligt tuffare.
Lars Palmgren kan även känna en irritation över styrningen och signalerna från politiskt håll under pandemin, som han anser har påverkat handeln negativt trots att handeln har tagit ett stort ansvar för att coronasäkra sina butiksmiljöer.
– När svenska folket uppmanas att undvika denna seriösa och ansvarstagande handel från regeringens företrädare, då är det inte konstigt att både butiksägarna och dess medarbetare undrar både en och två gånger om brist på konsekvenstänk.
– Att vår statsminister och vår näringsminister rekommenderar folket att undvika fysisk handel till förmån för enbart e-handel och inte inser vad de meningarna betyder tycker jag är verklighetsfrånvänt. Jag är verkligen ingen motståndare mot e-handel, många av våra butiker har egen webbförsäljning, men jag förstår värdet av fysisk handel och de åtgärder butikerna gjort i syfte att erbjuda säker miljö för både kunder och medarbetare, fortsätter Lars Palmgren.

Så hanterar sporthandeln den andra coronavågen
Magnus Wåhlander, general manager på Stadium.

Kritiken, eller i alla fall viljan att sätta upp en tydlig varningsflagg, syntes bland annat i det öppna brev som handelns företrädare skickade till Magdalena Andersson i slutet av november. Där menar de bland annat att utfasningen av statens medfinansiering för korttidspermitteringarna innebär ökade kostnader för företagen och slår fast att stödbehovet fortfarande är stort och snarare behöver utvidgas än att bromsas in. Bland andra Tretorns vd Magnus Månsson och Stadium Outlets vd Daniel Löfqvist skrev under det öppna brevet.      
Daniels kollega, Magnus Wåhlander, general manager på Stadium, berättar för Sportfack om statusen just nu för deras del:
– Utvecklingen i butik är väldigt skiftande. Butikernas läge har stor påverkan på antalet besökare. Våra stand alone-butiker går fortsatt generellt bättre än butikerna i köpcentrum och citylägen. Samtidigt är onlineutvecklingen väldigt stark och investeringen i ett nytt robotlager (i Norrköping, reds anm) kom verkligen i rätt tid, menar han.

Vilka är de största utmaningarna?
– Att anpassa bemanningen till de stundvis kraftigt svängande kundströmmarna. Det tillsammans med de logistiska prognoserna för butik och framförallt online, är de stora utmaningarna just nu.

Magnus Wåhlander tror fortfarande på en fungerande julhandel, även om kunderna rekommenderas att undvika stora köpcentrum.
– Vi är fortsatt hoppfulla inför julhandeln. Det finns ett behov av produkter utifrån ett litet nytt perspektiv, pandemin gör att motionsformer och andra aktiviteter förändras. Sedan är det såklart alltid positivt om det kommer snö och kyla för handeln nu i december och under mellandagarna.
– Hur det blir med vintersemestrar och familjernas normala inköpsbehov kopplade till dessa är svårt att säga. Hoppet om ett stundande vaccin gör kanske att fler vågar boka och planera inför en vintersemester även 2021.

Så hanterar sporthandeln den andra coronavågen
Joachim Höök, foto: Nicolas Jändel

På Hööks Hästsport, som säljer hund- och hästprodukter samt konfektion, har man känt av krisen till viss del, men samtidigt har draghjälpen från onlineförsäljningen varit stor under pandemimånaderna.
– Under sommaren och hösten har vi haft en bra tillväxt både i fysiska butiker och e-handel. Takten i butikerna har gått ner något i samband med tuffare restriktioner, men e-handeln fortsätter att öka rejält istället, berättar vd Joachim Höök.
Hööks har valt att inte använda sig av statens stödpaket, men de har däremot fått draghjälp i form av hyreslättnader av ett par hyresvärdar. Nu, när julhandeln pågår, är det fullt fokus på många saker samtidigt.
– Den största utmaningen är att kunna hålla säkerheten uppe för kunder och personal med tanke på corona, samt att få ut varor till butiker och kunder i slutspurten inför julhandeln.
– Men generellt sett är vi positiva och tror på en ökning jämfört med föregående år, främst drivet av e-handeln, säger Joachim Höök.

Sport- och otdoorhandeln har i det större perspektivet klarat sig ganska bra under pandemin, i jämförelse med många andra branscher. Det stod inte minst klart efter Handelsrådets webbinarium som hölls nu i veckan, den 8 december.     
– Kurvan för nästan all sällanköpshandel var starkt nedåt under våren, sedan har det skett en generell återhämtning under sommaren och hösten och förutom den rejäla nedgången under mars månad så har till exempel sportbranschen inte drabbats så hårt, sa handelsrådets Mats Bergman under webbinariet.

De värst drabbade är modeklädes- och restaurangbranschen. Och förstås resebranschen, samt klassiska serviceyrken som frisörer, där det krävs fysisk närvaro för att kunna utföra tjänsten. Möbler och inredning har däremot snarare ökat sin försäljning, nu när hemmamiljön har blivit så central i våra liv.     
Sara Rosengren, professor i företagsekonomi, fyller under samma webbinarium i:
– Man ska komma ihåg att den allra största delen av handeln är beroende av volymförsäljning, eftersom marginalerna i regel är så små. Uteblir volymen så blir det snabbt problematiskt.  

Hon gör också en annan, mer samhällsmässig reflektion, utifrån det senaste årets coronasituation:
– Pandemin har verkligen synliggjort handelns betydelse i samhället. Det är något som vi människor har förväntat oss ska fungera, att vi ska kunna handla vad vi vill vart vi vill. Vi ser att den fysiska butiken delvis har fått en ny roll, många har förvandlats till att även bli leverantör av varor, agera kundtjänst och försökt att möta kunderna i alla kanaler man har till buds. Det gör också att det har ställts helt andra krav än tidigare, även på butikspersonalen, avslutar hon.  

 

*Även Naturkompaniet och Sportshopen har tillfrågats inför denna artikel, men undanbett att svara. Läs även intervjun med Intersports nye vd Pontus Pettersson i nästa printutgåva av Sportfack, som når prenumeranterna den 8/1, 2021. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8814" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]