Handelns öppna brev till Magdalena Andersson

Nu går handeln ihop och flaggar för det rekordhårda läget för sällanköpshandeln, av sport, mode, skor. Den andra pandemivågen, tillsammans med att stöden nu delvis fasas ut, gör situationen ännu svårare.


Handelns öppna brev till Magdalena Andersson
Stadium Outlets vd Daniel Löfkvist är en av de som har skrivit under brevet.

I våras tömdes shoppingcentra och stadskärnor på folk, på grund av pandemins intåg. Nu töms samma platser igen, när den andra vågen tagit fart och regeringen samt myndigheter rekommenderar oss att undvika sådana platser. Parallellt handlar alltfler online. För den fysiska handeln, som redan hade det tufft efter vårens kundtapp, är detta ännu en utmaning – i en tid då många har uttömt alla reserver. Därför har en rad representanter nu skrivit ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson om betydelsen av fortsatt stöd och ökad förståelse för den svåra situation som många handelsaktörer nu befinner sig i.    
Bland de som skrivit under det öppna brevet finns Stadium Outlets vd Daniel Löfkvist och Tretorns vd Magnus Månsson.  
De trycker bland annat på att det så kallade omställningsstödet inte fungerar, eller i alla fall inte har nått ut hela vägen till företagen. Endast ansökningar på 200 miljoner av totalt budgeterade 7 miljarder har kommit in till Skatteverket (nu i november). Den sänkta omsättningsgränsen från 50 % till 40 respektive 30 % för att få del av stödet, omnämns som positiv, men brevskrivarna menar att ”det är få livskraftiga bolag inom handeln som månad efter månad klarar av att tappa mellan 30 och 50 procent av sin omsättning och det är just därför stödet inte nyttjas”.

Samma sak gäller för korttidspermitteringarna (som gör att färre behöver bli uppsagda vid plötsliga ekonomiska kriser). Men idag, när staten fasar ut sin medfinansiering och möjligen att korttidspermittera till stor del har försvunnit, innebär det ökade kostnader för de enskilda företagen. Handlarna menar att stöden i dagsläget måste bli bättre och att beslut och inte minst utbetalningar måste komma mycket snabbare.
Det stöd som, enligt handelsföreträdarna, gav god effekt i våras var möjligheten att skjuta upp skatteutbetalning under 3 månader. ”Det var med hjälp av den likviditetsreserven som många handlare kunde hanka sig fram till sommaren när konsumtionen delvis kom tillbaka”.
Det stödet vill de nu gärna ska återinföras.  

De menar också att de hårda trängselrestriktionerna egentligen inte har behövts i praktiken, eftersom det inte är någon trängsel i butikerna och att handeln har vidtagit en rad åtgärder för att undvika trängselsituationer i butikerna.
De övriga som skrivit under brevet är:  Elisabeth Peregi, VD Kappahl, Magnus Nilsson, VD NilsonGroup, Ingvar Larsson, VD MQ Marqet, Caroline Öhgren, Försäljningschef Lindex, Anna Karin Holck, Sverigechef Retail Vero Moda/Vila, Karin Lindahl, VD Indiska, Bengt Jaller, Ägare och Styrelseordförande Sthlm Blvd, Jan Smeds, VD ANWR, Marthyn Inghamn, VD SkoUno, Claes Meldgaard, tf VD Stay Hard, Charlotte Nordén, Ordförande Svensk Handel Stil och VD Cellbes. 

 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8844" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]