Hövding vände trenden under Q3

Efter två nyemissioner i somras och ett sparpaket som just blivit klart rapporterar Hövding i dagens Q3-rapport att bolaget vänt den negativa trenden med råge.

Våren 2020 fick Hövding problem med sina kostnader när coronan slog. Som Sportfack tidigare rapporterat tvingades bolaget att göra två nyemissioner under 2020 för att få in mer kapital och kunna bygga vidare. I nummer nio skrev vi dessutom att man under hösten skulle genomföra ett sparpaket inom bolaget. Vilket nu är klart, meddelade Hövding idag när bolaget släppte sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

I den går att läsa att det för Hövding vände under perioden juli-september då markander åter öppnade upp. Jämfört med samma period för 2019 så är det riktigt starka siffror som presenteras. Antal sålda Hövdingar under tredje kvartalet ökade med 155 procent jämfört med föregående år och omsättningen för bolaget ökade även den totalt, med 144 procent till 45,3 miljoner kronor (18,6 för tredje kvartalet 2019).

Sett till antalet sålda hövding var under perioden 28 586 (11 199 jämfört med 2019) stycken. Av dessa såldes 31% (16%) via distributörer, 62% (75%) via återförsäljare och 7% (9%) på bolagets webbshop.

Hövding vände trenden under Q3
Johan Carling, vd Hövding.

Försäljningsandel per land visar att Sverige utgör 40% (45%), Danmark 28% (37%), Tyskland 27% (14%), Storbritannien 1% (2%) och för övriga länder 4% (2%).

Sportfack tog kontakt med Hövdings vd Fredric Carling för ytterligare ett par frågor kring rapporten. Han svarar i mejl till Sportfack.

Fredrik, speciellt er exportmarkand blev drabbad under pandemin i våras. Hur ser det ut nu där för Hövding, har det gått att få igång försäljningen mot konsument som ni haft som mål?

– Våra tre nyckelmarknader Sverige, Danmark och Tyskland är samtliga på den höga nivå vi velat se efter det att framför att Tyskland och till viss del Danmark i våras slogs hårt av nationella fysiska nedstängningar av återförsäljarledet. I rapporten nämner jag att Tyskland ökar med 90 procent mot kvartal två vilket talar ett tydligt språk och vår framfart i Tyskland fortsätter starkt.

Storbritannien ökade med enbart en procent, varför är det svårare där?

– Vi har valt att framför allt fokusera på London och har under det senaste året byggt upp, steg för steg, en bra återförsäljarbas. Självklart blev det ett avstannande i det arbetet under våren och en del är fortfarande försiktiga i egna satsningar på nya produkter. Vi kommer fortsätta arbeta med London och hoppas att ”proppen” kommer gå ur även där så småningom som den gjort i övriga nyckelmarknader.

Totalt har sju personer inom avdelningarna produktutveckling och den kommersiella delen av Hövdings organisation sagts upp vilket innebär att man på Hövding nu är 35 personer.

Hur kan du kommentera uppsägningarna, varför var de nödvändiga och vilka har drabbats?

– Det är två grundläggande faktorer som givit möjligheten att justera organisationen. Det stora produktutvecklingsprojektet i Hövding 3 som lanserades förra hösten krävde mer resurser än vad som nu krävs i löpande utvecklingsprojekt, säger Fredrik Carling och fortsätter.

– En acceleration av digitalisering mot marknaden och tydligheten att mycket av vår tidigare fysiska kontakt med kunder kan ersättas av ett nytt sätt att arbeta och möta kunden. Den riktningen såg vi redan innan pandemin startade och har under de senaste sex månaderna bekräftats.

Hur ser du på Hövdings framtid?

– 45 miljoner i omsättning och ett ebitda på -2,9MSEK (bortsett från engångskostnader) är bekräftelse på att vi är på rätt väg. Fler och fler cyklister skyddas av Hövding vilket är fantastiskt.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8956" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]