Stadium kritiserad av KO

I Konsumentverkets färska granskning av svenska varumärken kritiseras Stadium för hur man på stadium.se visar kedjans hållbarhetssymbol vid flera plagg som inte är miljöcertifierade. KO menar bla att märkningen används på ett vilseledande sätt och Stadium ombeds ändra den.

På sport- och friluftsföretaget Stadiums hemsida är flera plagg märkta med en grön kvadrat med ett vitt hjärta i mitten. Symbolen ska visa att produkten i fråga är miljövänligt framställd – vissa av de märkta plaggen beskrivs ha producerats av ”hållbar bombull” eller ”återvunnen polyester”. Det skriver DN idag.

I Konsumentverkets (KO:s) färska granskning, som är en del av deras löpande tillsynsarbete, upptäcktes dock att flera plagg på Stadiums hemsida är märkta med symbolen utan närmare förklaring. I vissa fall fanns ingen information alls om på vilket sätt produkten är hållbar för miljön, skriver Nyhetsbyrån Siren.

I rapporten skriver KO att de sätter höga krav när företag använder ord som ”hållbar”, ”miljövänlig” och ”ekologisk” och menar att miljöpåståenden har stor påverkat på människors köpbeteenden. För att konsumenter ska få en rättvis bild av en produkt krävs därför att miljöpåståenden på ett enkelt sätt ska kunna förklaras, kvalificeras och bevisas.

KO anser att Stadium brustit i sin marknadsföring, eftersom det inte på ett tydligt sätt framfört vilka miljöfördelar de hållbarhetsmärkta kläderna för med sig. Bedömningen är att märkningen används på ett vilseledande sätt och går emot ”god marknadsföringssed”. Därför bör den ändras eller tas bort helt.

Stadium känner till och har tagit del av KO:s granskning.

– Vi tar till oss av Konsumentverkets synpunkter och ser över hur vi arbetar med kommunikationen. Vi kommer återkomma till Konsumentverket i frågan, skriver Åsa Brunzell, HR- och hållbarhetsansvarig på Stadium, i ett mejl till DN.

Stadium har möjlighet att yttra sin bild av situationen innan Konsumentverket beslutar om nästa steg.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8977" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]