Outnorth fördubblar och flyttar

Outnorth har liksom hela outdoorbranschen känt av ett rejält sug från konsumenthåll 2020. För att kunna möta efterfrågan flyttar man nu sitt lager från Växjö och mer än dubblerar lagerytan.

”Rekordstark” är Outnorths egen beskrivning av sin försäljning 2020 och tillväxten sker enligt bolaget både i Sverige och internationellt. För att möta efterfrågan har Outnorth därför beslutat att flytta sitt lager från Växjö till Göteborg, vilket ger en fördubbling av lagerkapaciteten till 19 000 kvadratmeter. 

– Vi befinner oss i en väldigt expansiv fas och behovet av mer yta och ett strategiskt placerat lager har blivit allt mer påtagligt. Med det nya lagret skapar vi förutsättningar för att möta den växande efterfrågan och får samtidigt en mer effektiv, långsiktig och miljömässigt hållbar lösning för våra leveranser och vår lagerhållning, säger Harald Ennen, vd för Outnorth i samma pressmeddelande.

Inflyttningen i den 19 000 kvadratmeter stora lagerlokalen i Hisingen Logistikpark i Göteborg beräknas ske i april nästa år. Med närhet till Nordens största hamn, menar Outnorth att lagerläget blir ännu bättre då många av leveranserna och transporterna dagligen passerar via hamnen.

– Lagerflytten blir ett stort och viktigt steg i vår fortsatta tillväxtresa i Norden och i Europa. I Göteborg får vi optimala möjligheter att ytterligare förbättra och investera i logistik och lager, och kan samtidigt dra nytta av närheten till våra koncernsyskon som befinner sig i liknande utvecklingsfaser som vi gör, säger Harald Ennen.

Även för Outnorths huvudkontor i Växjö väntar det flytt meddelar bolaget. I november flyttar de cirka 50 anställda medarbetarna in i en ny fastighet i Växjö mer moderna och rymliga än nuvarande.


– Jag är glad över att Växjö är och förblir hjärtat i vår verksamhet, men beklagar samtidigt att flera duktiga och uppskattade medarbetare dessvärre påverkas av flytten till Göteborg, säger Harald Ennen. 

Outnorth har inlett fackliga förhandlingar gällande de tjänster som påverkas av lagerflytten.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9041" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]