Stort antal medarbetare har tvingats lämna Lundhags

Lundhags, med verksamhet i Järpen och Stockholm, har tappat ett flertal medarbetare under sommaren. Bolaget har lovat återkomma om anledningen men har inte gjort det.

Enligt uppgifter till Sportfack har samtliga säljare utom två hos Lundhags sagts upp eller sagt upp sig själva. Dessutom har en mångårig medarbetare inom en annan avdelning lämnat bolaget under sommaren. Varför dessa stora förändringar skett är inte helt lätt att bena ut. Dels eftersom ledningen på Lundhags inte pratar klarspråk och hänvisar till ett pressmeddelande som aldrig blivit skrivet och dels eftersom Lundhags ägare Brav i Norge inte heller återkommer med svar eller besked om omorganisationen trots upprepade frågor från Sportfack.

Eftersom Lundhags historiskt gått bra har Sportfack i mejl till Brav frågat om omorganisationen beror på att koncernens övriga varumärken gått så pass dåligt under våren 2020 beroende på Coronan att det svenska bolaget tvingats ta smällen med personella neddragningar.

Sportfack har pratat med ett antal medarbetare på Lundhags på de berörda avdelningarna. Dels anställda inom försäljningsorganisationen som nu slutat, dels medarbetare som fortfarande arbetar kvar. Säljare som inte längre är kvar som Sportfack talat med berättar att Lundhags skickat ut ett meddelande till säljkåren under försommaren. Där fick säljarna erbjudandet att ”stanna kvar inom bolaget men i så fall vill vi be dig att flytta till Stockholm”. Lundhags är just nu i färd med att bygga ut sitt kontor vid Fiskartorpet i Stockholm och tanken är att alla utom två säljare ska utgå från det kontoret i framtiden, säger säljaren. De medarbetare som Sportfack varit i kontakt med varken ville eller kunde flytta till Stockholm av olika skäl. En av medarbetarna Sportfack pratat med, som varit anställd i flera år, utryckte att det var tråkigt att behöva säga upp sig själv på detta sätt men ville samtidigt inte säga så mycket mer eftersom hen inte ville få problem när hen nu sökte nytt arbete.

En kollega till säljaren som även hen slutat efter många och lyckosamma år inom bolaget där hen bland annat designat produkter som prisats internationellt uttycker sig liknande. Hen har gått vidare och letar nu nya uppdrag, som frilans eller anställd på andra bolag. Sportfack har dock inte fått förklarat varför denne medarbetare slutat än att Coronan påverkat.

Sportfack har sökt Lundhags ledning och varit i kontakt med både Lundhags försäljningschef Patrik Strand och Bravs Gina Loven, den företagsgrupp som Lundhags ingår i, men utan några förklararingar kring omorganisationerna. Patrik Strand menade att man var på väg att författa ett pressmeddelande som skulle gå ut.Det pm:et har aldrig skickats ut.

Sportfack försökte också nå Bravs Gina Lowen för att få svar på om Lundhags omorganisation var ett resultat av det norska moderbolagets föräsljingstapp eller något annat. Gina Loven lovade återkomma med besked från Bravs vd men ingen på Brav återkom. Detta var den 25 juni.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9196" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]