En miljon svenskar cyklar varje dag

Den cyklande svenska befolkningen är en dryg miljon. Men fortfarande saknar många barn tillgång till en tvåhjuling. Det visar en ny, stor undersökning från Trafikverket.

Enligt Trafikverkets nya undersökning cyklade över en miljon svenskar en vanlig dag förra året, vilket är drygt 200 000 fler jämfört med Trafikverkets siffror från perioden 2014-2016. Vanligast är cykling bland barn och yngre vuxna, där 16 procent cyklar. Det skriver verket i rapporten Nationella cykelbokslutet.

Trots att cykling blir vanligare är det fortfarande en stor majoritet som väljer annat färdmedel. En av anledningarna är problem med infrastruktur.

Trafikverket ser bland annat att de som bor på landsbygden har svårare att välja cykeln än de som bor i städer.

– Vägarna man cyklar på har högre hastigheter. Det är färre platser där cykel- och fordonstrafik är separerad som gör att man upplever att trafikmiljön är otrygg, säger Rami Yones, ordförande på Nationella cykelrådet på Trafikverket.

Ett annat problem är att vart femte barn i Sverige saknar tillgång till cykel, enligt rapporten.

– Det är jätteolyckligt. Det får inte bli en socioekonomisk fråga att välja cykeln. Här är det viktigt att vi från statens sida, men även från kommunalt håll, visar på vilka effekter det innebär att barn får tillgång till cykel, säger Rami Yones.

Här finns Trafikverkets rapport Nationella cykelbokslutet.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9216" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]