Patagonia och Columbia sportswear gör gemensam sak för klimatet – och agerar mot Donald Trump

Den amerikanske presidentens nedmontering av USA:s klimat- och hållbarhetsarbete har orsakat kraftig kritik inom outdoorindustrin. Nu går Patagonia och Columbia Sportswear ihop och hävdar att det görs för lite för att bromsa klimatkrisen.


Patagonia och Columbia sportswear gör gemensam sak för klimatet – och agerar mot Donald Trump

Både Patagonia och Columbia Sportswear har antagit ambitiösa miljöprogram inom sina respektive företag. Patagonia, som just nu håller på att sjösätta en egen säljorganisation i Norden, har åtagit sig att eliminera eller i alla fall kraftigt reducera alla sina koldioxidutsläpp till år 2025 genom energieffektivisering och genom att gå över till enbart förnyelsebara energikällor. Och Columbia (företräds i Sverige av MNO International AB) håller på att anpassa sin verksamhet i linje med Parisavtalet. Båda ser just nu över sin energianvändning både på respektive huvudkontor och alla distributionscentra och även på tillverkningsnivå.
Nu går de gemensamt ut och kraftigt kritiserar Trumpadministrationens ambition att dra tillbaka ”The clean power plan” (CPP). De båda aktörerna menar att det både kommer inverka mycket negativt på klimatet och samtidigt på sikt slå undan möjligheterna för hela outdoorindustrin – som enligt Patagonia och Columbia årligen omsätter 887 miljarder dollar. En industri som i grunden lever på att det fortfarande finns fungerande ekosystem kvar för att friluftslivet ska kunna existera.

Patagonia och Columbia sportswear gör gemensam sak för klimatet – och agerar mot Donald Trump

I ett gemensamt ställningstagande hänvisar de båda outdoorföretagen till siffror från USA:s eget federala forskningsprogram (USGCRP) som varnar för att utan mänskliga förbättringsåtgärder så kommer det ske betydande negativa effekter på ekosystemen. De refererar även till den senaste rapporten från World Meteorological Organization från november 2019 som visar att koncentrationerna av koldioxid i atmosfären nu har nått nya rekordnivåer.

Patagonia har tidigare varit i clinch med den amerikanske presidenten och tagit pengarna som de tjänat på hans – i deras ögon orimliga och onödiga – skattesänkningar för amerikanska bolag, och investerat dem i projekt som gynnar miljön och klimatet. 

Relaterat företag i Sportregistret

  • MnO International AB

    MnO International AB agent Sverige för Columbia Sportswear Company- ett av världens ledande outdoorföretag.