Åsikterna går isär om den föreslagna klädskatten

En statlig utredning föreslog i april en skatt på skadliga kemikalier i kläder, med start 2021. Men det finns stark kritik mot förslaget och vissa röster tycker tajmingen är rekorddålig, så här i coronatider. Sportfacks miljökrönikör Joel Svedlund ger sin kommentar.


Åsikterna går isär om den föreslagna klädskatten
Mats Hedenström, Svensk Handel.

I april kom beskedet att en statlig utredning föreslår en statlig skatt på farliga kemikalier som används i kläder. Förslaget föreslås träda ikraft i april 2021 och riktar in på tre huvudområden: minska exponeringen av farliga ämnen för konsumenten, komma åt farliga ämnen som kommer ut i vattnet under tvätt och få bort ämnen som försvårar återvinning av plaggen.  
Från miljöhåll togs då förslaget emot positivt.
– Vi välkomnar förslaget om en skatt eftersom det skyndar på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier ur människors vardag. Det är väldigt positivt att utredningen tar ett brett grepp och ser på alla de farliga ämnen som kan finnas i kläder och skor, till exempel PFAS, sa bland andra Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande. 
Men från Svensk Handel var tongångarna inte lika positiva:
– I ett läge där den svenska modehandeln är svårt drabbad av den akuta coronakrisen vore det tondövt om regeringen väljer att gå fram med en punktskatt på svenskt mode. Svensk Handel förutsätter att regeringen parkerar förslaget och noga utvärderar skattens omfattande skadeverkningar på företag och jobb, säger Mats Hedenström från Svensk Handel.

Åsikterna går isär om den föreslagna klädskatten
Sportfacks miljökrönikör Joel Svedlund.

Svensk Handel menar även att förslaget skjuter utanför målet när det gäller klädförsäljningen i Sverige, eftersom cirka 80-90 pocent av alla kläder som säljs här inte innehåller de kemikalier som finns med på listan, men ändå ska beskattas. Även Textilindustrins branschorganisation TEKO har uttalat sig kritiska. De menar att skatten bara ger ökar kostnader utan att ha potential att verkligen minska kemikalieanvändningen.
Sportfacks miljökrönikör Joel Svedlund reder ut vilka effekter det kan få för sport- och outdoorbranschen:
– Det nya lagförslaget om kemikalieskatt på textil kan påverka priset på sport- och friluftsutrustning kraftigt, på två sätt. Dels genom den direkta kostnaden som är kopplad till produktens vikt, och dels genom arbetskostnader på grund av administration och djupare kemikaliekontroller. Skatten ligger på 40-78 kronor per kilo, beroende på typ av material, för funktionstextilier med vattenavstötning och/eller mjukgjorda filmer är avgiften högre, då de ämnen som ger dessa funktioner är reglerade i tilläggsskatter, förklarar han.
– Förslaget är vällovligt, det syftar ju till att minska belastningen av farliga kemikalier som inte ännu är reglerade på annat sätt och ibland behövs denna typ av regler för att skapa en systemförändring i en bransch. Men det finns frågetecken kring utformningen och det innebär ofta svårigheter när ett land adderar egna regler med helt ny utformning till det gemensamma EU-regelverket som redan finns kring kemikalier. För tillfället har inte någon remissprocess startats, så att lagstiftarna kan få in relevanta kommentarer från branschen. För den som har synpunkter på utformningen är det värt att bevaka om lagförslaget går vidare och när en remissrunda eventuellt öppnar, tipsar Joel Svedlund.