Adidas vinstnivåer rekordföll under första kvartalet

Adidas, som tidigt stängde alla sina egna butiker i coronadrabbade länder, rapporterar en rekordlåg försäljning för deras första kvartal. Vinsten är 90 procent lägre än förra årets motsvarande period.

Att försäljningen skulle droppa var ingen överraskning varken för Adidas själva eller någon annan, eftersom man stängde ner 70 procent av sitt fysiska butiksnät till följd av coronavirusets spridning. Men de första två månaderna såg relativt opåverkade ut, tills det rejäla tappet kom under mars månad och Adidas minskade sin vinst med drygt 90 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoinkomsten låg ändå på 26 miljoner euro.          
E-handeln, som enligt Adidas själva var den kanal som fungerade i princip som vanligt under perioden, ökade cirka 35 procent i försäljning, men kunde ändå inte på långa vägar väga upp tappet från det fysiska butiksnätet.    
Enligt Source Magazine, som refererar till en intervju med CNBC, så ser dock vd Kasper Rorsted positivt på den näraliggande framtiden och förutspår ett rejält konsumentsug efter träningsutrustning och sportprodukter när coronaviruset planar ut och folk kan träna som förut. De har även sett tecknen från Kina – som var tidigast ut av de coronadrabbade länderna och där försäljningen har ökat under mars och början av april – som ett bevis på att kurvan snabbt kan vända uppåt igen.  
– Den personliga träningen, efter att ha vistats inomhus under sex, åtta, tio veckor, tror jag kommer öka snabbt i omfattning. Önskan att kunna träna igen som vanligt kommer nog synas tydligt framöver, sa Kasper Rorsted till CNBC.

Källor: Source Magazine, CNBC, Reuters m fl.