Hyresstödet når inte ut till detaljhandeln

Regeringsstöd i all ära, men många stödpaket har svårt att nå hela vägen fram till företagen. En av de största utmaningarna för handlarna är hyreskostnaden.


Hyresstödet når inte ut till detaljhandeln
Karin Johansson, Svensk Handel.

För de allra flesta sport- och outdoorbutiker är inte möjligheten att låna pengar den viktigaste hjälpen under coronakrisens förödande biverkningar. Det är mycket viktigare med permitteringsstöd och rabatt på lokalhyror.
Enligt Svensk Handel anger två av tre (67 %) sällanköpsvaruhandlare att coronakrisen har medfört finansierings- och likviditetsproblem. Uppskattningsvis är 10 000 företag så pass pressade i nuläget att de överlever max två månader till om krisen fortsätter som idag. Behovet av kostnadslättnader är akut. Men trots regeringens hyresstöd är det bara vart sjätte företag (16 %) som faktiskt har fått en hyreslättnad. Bland de butikshandlare som har tappat minst 50 procent i försäljning är motsvarande siffra 21 procent.  
– Coronakrisen är en smärtsam ökenvandring för många handelsföretag. Regeringens hyresstöd verkade till en början lovvärt men har dessvärre blivit en hägring för många handlare. Snart ska handlarna betala in hyra nummer två under krisen och jag befarar att det kan leda till nya konkurser, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Det allvarliga läget hos många företag märktes också av i den senaste Handelsbarometern för april månad där framtidstron fallit till rekordlåga nivåer när det gäller tron på försäljning, antal anställda och lönsamhet inom sällanköpshandeln.
I dagsläget är det stödet med sänkta arbetsgivaravgifter som är den åtgärd som nått ut till en majoritet av handelns företag, tre av fyra handlare (74 %) anger att de har använt sig av stödet. Därtill har drygt vart fjärde företag (27 %) beviljats kortidspermittering av Tillväxtverket, en siffra som väntas öka framöver eftersom många företag ännu inte skickat in sin ansökan.

Här är de stödåtgärder som flest handlare tagit del av i dagsläget:
1) Sänkta arbetsgivaravgifter – 74 %
2) Fått beslut om kortidspermittering – 27 %
3) Fått anstånd med betalning av hyran – 20 %
4) Har fått sänkt hyra – 16 %
5) Anstånd med skatteinbetalningar – 16 %
Källa: Svensk Handel 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9419" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]