Stadium PFAS-fritt 2023

Allt fler tillverkare och butiker inom sportbranschen slutar arbeta med produkter som innehåller PFAS-kemikalier. Nu sätter även Stadium ett slutår för fluorkarboner inom sin organisation.

Stadium meddelar att man ställer sig bakom svenska Chemsecs upprop kring PFAS-kemikaler som uppmanar lagstiftare till en striktare reglering av perfluorerande och polyfluorerande ämnen. Chemsec driver utvecklingen mot miljövänliga kemikalier och samlar företag och organisationer för att påskynda lagstiftning kring farliga ämnen.

– Stadium har tydliggjort sitt ställningstagande kring ett mer hållbart sortiment för alla externa leverantörer och inkluderat hållbarhet i alla strategiska möten med mål om ett PFAS-fritt sortiment senast 2023, säger Catrine Marchall, Sustainability Manager Stadium.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9472" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]