Björn Borg vill frysa aktieutdelningen för 2019

I coronakrisens kölvatten vill varumärket Björn Borg att ingen aktieutdelning ska ske för 2019. Beslut kommer slutligen att fattas på årsstämman. De förbereder även för korttidspermitteringar.

Björn Borg skriver i ett pressmeddelande att omvärldssituationen har ”förändrats väsentligt” och påverkar Björn Borg-koncernen negativt, rent finansiellt. Påverkansfaktorer som nämns är bland annat störningar i distributionskedjan, ogynnsam valutautveckling och minskad efterfrågan i detaljhandeln. Björn Borg, med vd Henrik Bunge i spetsen, föreslår därför – efter ett snabbinkallat styrelsemöte – för årsstämman, att ingen aktieutdelning ska ske för verksamhetsåret 2019, istället för det tidigare förslaget på 1,5 SEK per aktie.

Företaget skriver vidare att man vidtar fortlöpande åtgärder för att minska tappet och reducera kostnader, det kan till exempel bli aktuellt med korttidspermitteringar av personal. Mer information kommer att publiceras i kvartalsrapporten för första kvartalet 2020, som blir offentlig i mitten av maj månad. 
I dagsläget säljs Björn Borg-produkter på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2019 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet.