Uppdaterad text: Hjälpen som finns att få i kristiderna

Många företag inom sporthandeln har det riktigt kämpigt just nu när butikerna ekar tomma. Vi har sammanställt de stödpaket som finns tillgängliga i dagsläget. Bland annat görs lättnader i arbetsgivaravgiften under fyra månader.

Effekterna inom handeln är mycket kännbara. Svensk Handel räknar med att cirka 40 000 jobb kommer att försvinna inom butikshandeln till följd av coronakrisen. De vill se kraftfulla och snabba åtgärder för att möta många företags akuta kostnadskris. De menar att statlig lånegaranti och överbryggningslån måste till för att säkra att Riksbankens 500 miljarder också når handelns mindre företag. Möjligheten till retroaktiv återbetalning till skattekontot måste träda ikraft så snart som möjligt.
 – Regeringens krispaket har rätt inriktning, men merparten av åtgärderna når inte fram till handelns företag. Likviditetsbristen är akut för många företag, det behövs nu även kraftfulla åtgärder som snabbt sänker handlarnas kostnader, sägeKarin Johansson, vd på Svensk Handel.

Uppdaterad text: Hjälpen som finns att få i kristiderna
Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Tillfälliga lån och stöd till permitteringar
Den 20 mars meddelade näringslivsdepartementet att Almi företagspartner, som blev en viktig aktör under finanskrisen 2008, får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att säkerställa utlåning till små och medelstora företag, som i olika former drabbats av coronaviruset. Även Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden har fått utökade låneramar.  
Nu är kanske inte just lånebiten den viktigaste för de flesta sportföretag, eftersom man helst vill undvika att låna pengar till att betala fasta kostnader. Minskningar på kostnadssidan är betydligt viktigare. Men här har regeringen fler planer, se nedan. 
Redan nu finns ett beslutat stöd för korttidspermitteringar som gäller för 2020, då staten står för 75 procent av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivaren och arbetstagaren delar på resterande fjärdedel. Ansökningar om permitteringsstöd ska ske till Tillväxtverket, som gör bedömningen och beslutar om eventuell utbetalning. Företagen måste dock stå för kostnaden tills Tillväxtverket har behandlat ärende och kan göra utbetalningar till företagen.      

Hyresnivåerna  
Den största kostnaden för detaljhandeln, efter personal, är hyreskostnader. En post som procentuellt sett dessutom har ökat de senaste åren. Därför menar Svensk Handels Karin Johansson att fastighetsägarna nu måste ta sitt ansvar och sänka butikshyrorna under krisperioden.  
– Landets fastighetsägare måste ta sin del av bördan i den kris vi går igenom. Det handlar i första fasen om en period av hyresfrihet och därefter minskade hyreskostnader. Läget är akut och det finns ingen tid att förlora, säger Karin Johansson.
Så en förhandling eller samtal med fastighetsägaren kan vara ett steg att tillfälligt få ner hyreskostnaderna. Svensk Handel vill även ta upp åtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter eller tillfälliga kontantstöd som beräknas utifrån företagets minskade omsättning.

NYTT:
Regeringen gick ut med nya uppgifter på en presskonferens den 25/3 att arbetsgivaravgiften tillfälligt sänks under fyra månader med start från och med mars månad (alltså aprils inbetalning). Om Sportfack fattat rätt gäller det alla företag, men ålderspensionsavgiften ska ändå betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. I praktiken ger det företaget en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per månad och anställd. Skatteverket ska kunna svara på frågor, men räkna med viss förvirring innan allt har satt sig.  

En snabbinrättad ”företagsakut” ska även kunna bidra med förhandlingsstöd gentemot fastighetsägare. Vilken myndighet som ska ansvara för företagsakuten är oklart i nuläget. Företagsaktuten ska även kunna gå in med en lånegaranti, ifall bankerna säger nej till nödvändiga lån. Staten står i så fall för 70 procent av risken.  

Skattekostnader
Skatten är förstås också en av de stora, löpande utgifterna. Företag kan i nuläget ansöka om anstånd för att slippa betala skatt på grund av ”oförutsedda händelser” i normalt två månader, men i detta akutläge max fyra månader. Förutsatt att man kan visa att betalning kommer att kunna ske när anståndstiden har löpt ut och att det finns ”synnerliga skäl” för uppehållet. Ansökan sker hos Skatteverket.

Stöd till den ideella idrotten
Ett särskilt stöd har tagits fram för den ideella idrotten: 500 miljoner kronor ska gå till arrangörer, föreningar och klubbar, som fått ställa in tävlingar, cuper, elitsatsningar med mera, som kulturministern Amanda Lind presenterade på en presskonferens den 20 mars (kulturaktörer ges också ett tillskott på 500 miljoner kronor). Båda områdena driver verksamheter som drabbas väldigt hårt av förbudet mot att samla fler än 500 personer.
– Det kanske är nu, i tider som dessa, som vi behöver ett levande kultur- och idrottsliv som allra mest, sa Amanda Lind på presskonferensen i slutet av förra veckan.
Statliga myndigheter, som redan har statliga bidrag, omfattas inte av det extra stödet. Vilken myndighet som ska hantera stödpengarna i praktiken är i skrivande stund inte klart. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9515" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]