Footway vill köpa Sportamore

Footway Group AB har lämnat ett offentligt bud på Sportamore. Målet är att skapa en ledande webbplattform inom sport och mode. Acceptfristen löper fram till den 3 april.


Footway vill köpa Sportamore
Daniel Mühlbach, vd Footway.

Sportamore, som precis deklarerat att man sprängde miljardkronorsvallen i omsättning under 2019, har fått erbjudande om ett uppköp, att överlåta sina samtliga aktier till Footway Group – för ett totalt värde av 439 miljoner kronor (drygt 45 kronor per aktie).  
– Konkurrensen hårdnar och såväl försäljningsvolymer som en konsekvent strategi för att kostnadseffektivt möta kunderna blir avgörande för att vinna de närmaste åren. Sammanslagningen av Footway och Sportamore skapar en renodlad e-handelsaktör som kan dra nytta av den pågående turbulensen inom butiksbaserad sporthandel, säger Daniel Mühlbach, vd Footway i ett pressmeddelande.
Sportamores styrelse har ställt sig positiva till erbjudandet, så gör även 33 procent av bolagets aktieägare, inklusive J3 Brunkeberg Invest, som ägs av bland andra Johan Ryding, Sportamores vd.  

Footway vill köpa Sportamore
Johan Ryding, vd Sportamore, är positiv till Footways erbjudande. Foto: Tommy Jeppsson

Erbjudandet är villkorat med att Footways aktieägare accepterar en emittering av nya stamaktier, ärendet ska upp på en separat bolagsstämma. Och för aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier erbjuds ett vederlagsalternativ bestående av kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie. Men då gäller det för samtliga aktier, inte för endast en del av aktierna. Men de kan även erbjudas att teckna aktier i Footway efter en redan planerad nyemission.
Planen är även, enligt Footways pressmeddelande, att bilda en ny koncernledning med representanter från båda bolagen.
Till bilden hör även att Birgitta Stymne Göransson lämnar Sportamores styrelse, eftersom hon också är styrelseordförande i Industrifonden, som är aktieägare i Footway – och som har åtagit sig att delta i nyemissionen.
Den onlinebaserade skohandlaren Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 MSEK och en årstillväxt på 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 MSEK. Både Footways och Sportamores aktiekurser steg under dagen, efter att förslaget blivit känt. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9630" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]