Wearcolour i konkurs

Livsstilsvarumärket Wearcolour har lämnat in en konkursansökan. Sportfack har tagit del av vd Johan Ullbros skrivelse till berörda parter.


Wearcolour i konkurs

Svenska varumärket Wearcolour Sweden AB, som för några år sedan bytte namn från Colour Wear till Weacolour, har begärt sig själv i konkurs.
Under 2017 tog man fram en ny varumärkesprofil för varumärket och ägarna och grundarna Thor Kruse, Fredrik Abrahamson och Johan Ullbro, satte upp ambitiösa mål för både Wearcolour och systervarumärket Void Cycling. Men den senaste tiden har inte motsvarat förväntningarna.
I en skrivelse, som gått ut tillberörda parter och som Sportfack har tagit del av, skriver nuvarande vd:n Johan Ullbro:
”Bolaget gjorde en satsning på tillväxt under 2019 som av olika faktorer uteblev. Dessvärre har även en varm höst och vinter bidragit till den sämsta vintersäsongen sportbranschen upplevt på flera decennier. Detta har lett till att vi har haft svårt att få ut varor i den takt vi brukar, vilket i sin tur resulterar i ett för stort varulager.”

Johan Ullbro övertog vd-posten från Thor Kruse i oktober 2019 och har genomfört en kostnads- och effektiviseringsplan för företaget – som också har gett resultat – men som inte har varit tillräcklig för att vända den negativa utvecklingen och klara av kostnaderna, som byggts upp under året. Johan Ullbro skriver i ett mejl till Sportfack:
”Jag har under tiden även jobbat hårt med att hitta strategiska lösningar för att stärka bolaget för en fortsatt expansion och lönsamhet. Dessvärre är hela marknaden och branschens tuffa situation utmanande och tiden räckte inte till.”
Han fortsätter:
”Det är naturligtvis oerhört tråkigt för vår personal och berörda samarbetspartners. Jag har gjort allt jag kan och kämpat dagar och nätter för att hitta lösningar med alla till buds stående medel. Vi har haft många och långa strategiska samtal och förhandlingar och vid flera tillfällen varit nära men tyvärr inte kommit hela vägen. Vi har haft ett turbulent år bakom oss och vi befinner oss nu i en situation som vi inte reder ut och tvingas därför ansöka om konkurs”.
Nu undersöker bolaget, som har sitt huvudkontor i Jonsered, tänkbara alternativ. Enligt Wearcolour själva verkar det finnas ett stort intresse för deras båda varumärken, Wearcolour och Void Cycling, och samtal med konkursförvaltaren har nu inletts. 

Sportregistret - Relaterat företag