Stadium slutar med flygfrakt

Stadium-koncernen går vidare med sitt hållbarhetsarbete. Nu kräver de att produkter från Asien ska transporteras med båt eller tåg.


Stadium slutar med flygfrakt
Karl Eklöf, VD Stadium.

Enligt Stadium vill de ligga i framkant som sportkedja och tar nu steg för steg för att hitta fler miljövänligare sätt att verka, för hela kedjan från tillverkning till sälj.
– Om vi ska uppnå fortsatt tillväxt och hållbar ekonomisk utveckling behöver vi arbeta med återvunna material och cirkulära processer tillsammans med andra aktörer samt följa upp arbetet på såväl hemma som bortaplan, säger Karl Eklöf, VD för Stadium Group.
Hållbarhetsraporten för 2018-19 är den sjätte rapporten i ordningen. Några av nyheterna i årets upplaga är mer information om leverantörsledet än tidigare och ökad transparens samt tydlighet. Dessutom berättar företaget om sitt första cirkulära projekt, där man bidrar till att skapa miljövänligare textilflöden genom att spinna nya garner av förbrukade fotbollströjor. 
– Vi kommer att fortsätta arbeta med den hållbara affärsplan som vi antog i fjol. Den sträcker sig till 2030 och är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling. Under året har alla strategiska möten med externa partners haft en tydlig agenda där en av de viktigaste punkterna varit hållbarhet. Vi jobbar endast med varumärken som kan följa våra krav, och tydligt kan visa hur de gör det, för att våra kunder ska kunna göra trygga och hållbara val, säger Karl Eklöf, VD för Stadium Group.

Stadium var tidigare under lupp av organisationen Fair Action, tillsammans med flera andra svenska sportkedjor, som kritiserade sporthandeln för att inte vara tillräckligt transparenta med information om vart och hur produkterna tillverkas.
Nu har Stadium beslutat att minska sitt klimatavtryck och från och med våren 2020 inte acceptera att varor transporteras på något annat sätt än med båt eller tåg från leverantörer i Asien. Om flygtransport i undantagsfall måste användas kommer Stadium att begära klimatkompensation.
Enligt rapporten var 40 procent av Stadiumkoncernens egna varumärken hållbart tillverkade under räkenskapsåret 2018-2019, vilket är en ökning med 5,5 procent från föregående år.
2018 var alla egenproducerade kläder och skor 100 procent fria från PFAS/högfluorerande ämnen, vilket mot slutet av 2019 även inkluderade tält och väskor. PFAS/högfluorerande ämnen misstänks påverka människa och miljö negativt.