Norska sportkedjan Gresvig AS ansöker om konkurs

Ägargruppen bakom Gresvig Retail Group AS vill inte pumpa in mer pengar i kedjans egenägda butiker. Konkursen omfattar dock inte de norska franschiseägda butikerna som drivs med Intersport-flagg. Och Marcus Wibergh kommenterar kort om det blir någon effekt för svenska Intersport.


Norska sportkedjan Gresvig AS ansöker om konkurs
Marcus Wibergh, vd, Intersport Sverige.

Sportfack kunde i augusti, 2019, berätta att norska sportkedjan Gresvig AS går in under Intersportflagg. VD:n för Intersport International sa då:
– De nordiska länderna är viktiga för Intersport International. Vi är mycket nöjda med att kunna stärka och utöka vår långvariga relation med Gresvig i Norge, baserat på vår Intersport 2.0-gruppstrategi, som innehåller viktiga initiativ som flerkanals detaljhandel, ett nytt butikskoncept, implementering av kategorihantering och förstärkning av våra egna varumärken, menade Steve Evers, VD för Intersport International (har Adelis Equity Partners som huvudägare).
Nu har dock Gresvigs styrelse dragit i handbromsen. Kostnadsnivån har varit för hög i förhållande till verksamhetens volym och totala marknadsandel.
Beslutet omfattar de nära 100 egenägda butikerna, som drivits under G-Sport/G-Max-flagg, inte de ungefär lika många franchiseägda Intersportbutikerna i Norge, som kommer att fortsätta verksamheten. Och några kopplingar eller effekter för Intersport Sverige finns inte, kommenterar svenska Intersport-vd:n Marcus Wibergh helt kort till Sportfack.
– Vi har ingen annan kommentar mer än att konkursen av Gresvig inte påverkar Intersport Sverige. Övriga kommentarer hänvisar vi till Gresvig, Norge, säger han.

Norska sportkedjan Gresvig AS ansöker om konkurs
Lars-Kristian Lindberg, foto: Gresvig.

Gresvigs VD Lars Kristian Lindberg uttrycker en förhoppning om att det är möjligt att hitta intressenter för att fortsätta verksamheten. 
– Vi har nyligen gjort grundläggande förändringar i företaget, bland annat genom att besluta att förena oss bakom ett namn, Intersport. Vi har också rensat vårt lager kraftigt och stärkt samspelet mellan e-handel och fysiska butiker. Samtidigt har vi en situation där dagens butiksstruktur och tillhörande kostnader inte kan hanteras. Det är som att skopa upp en båt med ett stort hål i skrovet. Jag är ledsen för osäkerheten som detta skapar för våra anställda, men jag tror att vi har lagt en bra grund som jag hoppas att varje ny ägare kommer att vara intresserad av att bygga vidare, säger Lars Kristian Lindberg, som tog över som VD i ett år sedan, till sportbransjen.no.
Totalt har Gresvig-koncernen drygt 2 000 anställda. Konkursanmälan har lämnats in till Heggen och Frøland tingsrätt och enligt Gresvig själva har man en bra dialog med banken och letar tänkbara intressenter för att gå in med pengar i verksamheten. 
Men från eget ägarhåll finns inte längre viljan att pumpa in mer pengar i rörelsen som haft en tuff tid bakom sig med omfattande förlustresultat.
– Som ägare har vi stött företaget och ledningen genom både upp- och nedgångar sedan 2006, och vi har stor tro på den strategi som har utarbetats, inklusive närmare koppling till det internationella Intersport-systemet, världens största idrottskedja. Bara under de senaste tre åren har vi gått in med mer än en miljard norska kronor. Vi kan dock inte motivera att ge företaget ytterligare resurser utan en grundläggande förändring av koncernens totala kostnader. Dagens kostnadsnivå är helt enkelt inte anpassad till marknadsförhållandena, säger Olav Nils Sunde, styrelseordförande i Gresvig Retail Group AS och O N Sunde AS till Sportbransjen.no.
Konkursbeskedet har fått XXL:s hårt prövade aktiekurs att rusa uppåt på den norska Oslobörsen. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9673" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]