Outnorth gör rekordresultat

E-handeln lyckas ofta bra med att öka omsättningen, men har i regel svårare att uppnå lönsamhet på sista raden. Outnorth går mot strömmen och presenterar ett positivt rörelseresultat för 2019.

Outnorth ökar omsättningen med över 30 procent och levererar dessutom ett positivt rörelseresultat på drygt 10 miljoner kronor för 2019. Senast 2018 uppgick rörelseresultatet till -1,4 miljoner kronor. Resultatförbättringen är, enligt Outnorth själva, huvudsakligen en effekt av den höga tillväxten med högre bruttomarginaler.
– Med kunden i fokus har vi nått försäljningsframgångar på samtliga marknader där Outnorth är verksamma. Vi har med ett attraktivt sortiment och en genomarbetad marknadsföringsstrategi, skapat en bra och utvecklande relation med våra kunder. Som ett synligt bevis på att vi stärkt relationen med våra kunder pekar många av våra nyckeltal i rätt riktning; trafiken har ökat till våra sajter och vi har en högre konverteringsgrad i våra onlinebutiker med genomsnittligt högre ordervärden, säger Harald Ennen, VD för Outnorth (på bilden).
Under 2020 är Outnorths ambition att fortsätta visa lönsamhet, med fokus på att öka kundnöjdheten och kundupplevelsen. Det påbörjade hållbarhetsarbetet kommer att öka i omfattning under verksamhetsåret, meddelar koncernen.
Sedan december 2018 ligger Outnorth i Outnordic-koncernen där även norska Fjellsport ingår. Ambitionen med sammanslagningen var att skapa synergier för tillväxt och stärka företagens respektive positioner på den nordiska marknaden. Koncernen omsatte drygt 1,1 miljarder svenska kronor 2019, att jämföra med 900 miljoner svenska kronor 2018.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9696" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]