Stor undersökning av Sifo och Stadium: Mental hälsa allt större anledning till träning för svenskarna

Sju av tio svenskar tränar minst en gång i veckan, grupptränande kvinnor är tre gånger fler än männen och fler än var tredje svensk tränar för att få bättre mental hälsa. Det visar Stadiums/Sifos årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor.

För fjärde året i rad har Stadium undersökt svenskarnas tränings- och motionsvanor. Undersökningen genomfördes av Sifo under december 2019 och totalt medverkade 1 000 personer i undersökningen.

För 2019 visar kartläggningen att svenskarna är fortsatt aktiva då sju av tio (71 %) tränar eller motionerar minst en gång i veckan, skriver sportkedjan i ett pressmeddelande. Gång och promenad är den populäraste träningsformen – närmare sex av tio (57 %) uppger att det är vad de oftast gör när de tränar. Därefter följer styrketräning (36 %) och löpning (24 %).

Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland både barn och vuxna. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 17 procent av befolkningen drabbade av psykisk ohälsa 2018, skriver Stadium vidare. Ett effektivt sätt att motverka psykisk ohälsa är motion. Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi, enligt Karolinska Institutet. Nu visar Stadiums undersökning att många tränar just för att få bättre mental hälsa.

Stor undersökning av Sifo och Stadium: Mental hälsa allt större anledning till träning för svenskarna
Upp till 40 procent av svenskarna tränar fysiskt för att må bättre mentalt.

Samtidigt syns en viss ojämställdhet i varför man inte tränar oftare. Den främsta anledningen till att män inte tränar oftare är att de prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 % mot 9 % för kvinnor). De två främsta anledningarna till att kvinnor inte tränar oftare är att barn eller familj tar upp den tiden (26 %) eller att man inte gillar att träna (26 %).

Stor undersökning av Sifo och Stadium: Mental hälsa allt större anledning till träning för svenskarna
Ungefär 2-3 gånger i veckan är den vanligaste frekvensen bland tränande svenskar.

Sett till vilka träningsformer svenskarna väljer finns även här könsskillnader. Medan nära tre av tio kvinnor (30 %) oftast grupptränar är det bara en av tio män (10 %) som gör detsamma. Nära var femte man (18 %) utövar oftast någon form av bollsport (såsom fotboll, innebandy eller ishockey) medan bara fem procent av kvinnorna gör det. Löpning/jogging är också mer populärt bland män (29 %) än bland kvinnor (19 %) samtidigt som fler kvinnor (68 %) jämfört med män (45 %) oftare går/promenerar.

De mest populära träningsformerna 2019:
1. Gång/promenad, med eller utan stavar
2. Styrketräning
3. Löpning/joggning
4. Cykel
5. Gruppträning/pass
6. Bollsport
7. Yoga
8. Simning
9. Längdskidor
10. Crossfit
11. Ridsport 
11. Kampsport

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9747" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]