Allt fler butiker drabbas av stölder

Svensk Handels Trygghetsbarometer för sista kvartalet 2019 visar att nästan fyra av tio handlare (38 %) drabbats av en butiksstöld. Motsvarande siffra för det tredje kvartalet var 27 procent.


Allt fler butiker drabbas av stölder
Per Geijer tycker att handlarna lämnas i sticket.

Stölderna inom butiksledet har alltid varit en ekonomisk fråga för både kedjor och franchisetagare, men seglar nu även upp som en alltmer betydande arbetsmiljöfråga. Antalet butiksstölder ökade under sista kvartalet 2019, visar Svensk Handels Trygghetsbarometer. Lägger man även till kategorin bedrägerier har nästan varannan butikshandlare (47 procent) varit utsatt för brott under den senaste månaden – något som Svensk Handel vill slå larm om.    
– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Även i de fall som handlaren anmäler en stöld med god bevisning läggs oftast ärendet ned redan innan bläcket hunnit torka. Mängdbrotten som sker i butik är en inkörsport till grövre brottslighet och måste tas på större allvar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Nästan var tionde butik (9 %) anger dessutom att de drabbats av hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik (21 %) har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation. Det här anser Svensk Handel är oacceptabelt och välkomnar regeringens nya förslag om tillträdesförbud.
– Brotten som drabbar handeln ligger på oacceptabelt höga nivåer och hotar på vissa håll rent av butikers överlevnad. Justitieministerns besked om att regeringen vill införa ett tillträdesförbud är angeläget och ett av flera viktiga steg som måste tas för att stävja kriminaliteten, säger Per Geijer.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9768" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]