Cykelkraft i konkurs

Under hösten hamnade Cykelkraft i rekonstruktion. I förtid har nu två större fordringsägare valt att aktivt motsätta sig en fortsatt rekonstruktion och bolaget är därmed satt i konkurs.

Cykelkraft, med stor nätförsäljning och ett tiotal fysiska butiker, skulle under hösten 2019 försöka vända en negativ ekonomisk trend som man hamnat i. Den 24 oktober var läget så allvarligt att man tvingades till en rekonstruktion av företaget. Bolaget hade till våren 2020 på sig att vända trenden. Men i en rekonstruktion ingår att stora fordringsägare ska vara positiva till att man ser en framtid för bolaget som är satt i rekonstruktion.

Så sent som för två veckor sedan var Sportfack i kontakt med källor i sportbranschen som menade att det framför allt var två större fordringsägare som var starkt kritiska till Cykelkrafts lednings förmåga att vända bolaget. Idag kom fordringsägarnas dom, de motsatte sig officiellt till en vidare rekonstruktion och med det är Cykelkraft försatt i konkurs.

Skulderna uppgick i höstas till cirka 95 miljoner kronor, varav 78 miljoner är leverantörsskulder. Cykelkraft, som har sitt ursprung i en av de första större cyekelaktörerna på nätet, Cyclecomponents, växte snabbt vad gäller omsättning de senaste åren. Dock hade ägargruppen svårt att få ekonomin att gå ihop och göra vinst. Man letade efter en köpare med dekonomiska muskler till bolaget och hade så sent som i början av 2019 en köpare på gång. 

Cykelkrafts 120 anställda innefattas av den statliga lönegarantin.

Lars-Henrik Andersson är konkursförvaltare. Till Breaktit berättar han att det härnäst väntar en konkursutförsäljning mot konsument. Det vill säga utförsäljning av varor på nätet och i de sex fysiska butikerna.

– Parallellt med det kommer vi att försöka sälja helheten, rörelsen med plattform, och vi ser redan nu att det finns ett visst intresse, säger Lars-Henrik Andersson. 

Värdet av den försäljningen som kommer fordringsägare från cykelbranschen till gagn är oklart i dagsläget då hyresvärdar, energibolag och andra aktörer står före i kön till ”vanliga” fordringsägare som till exempel varuleverantörer.

Sportfack söker företrädare för Cykelkraft och från cykelbranschen och återkommer så fort som möjligt med en uppdaterad text.