Så förbereder du företaget för Brexit

Brexit är högaktuellt efter resultatet i det brittiska valet och Tories majoritet. Experten Patrik Andreasson från Tullkompeten AB berättar om effekterna och vad man som företag bör förbereda sig på om man handlar med UK.

Patrik Andreasson, ägare och vd för Tullkompetens AB, har sedan den 23 juni 2016 (dagen för folkomröstningen) utgått från att Storbritannien kommer att lämna EU. Nu när det verkar närmare än någonsin kommer det ovillkorligen att påverka alla företag som bedriver handel med Storbritannien.
– Vid en Brexit blir det en ny tullhantering som alla dessa företag måste förhålla sig till, säger han. Frågan är inte om, utan när. Alla svenska företag måste förbereda sig tullmässigt så långt som det bara är möjligt.
Med tanke på att Storbritannien är Sveriges sjätte största handelspartner är det många svenska företag som berörs.
– Om företagen inte har förberett sig kommer dina varor inte att kunna lastas ut. Transportören lastar inte om det inte är rätt exportklarerat. De måste ha rätt underlag, säger Patrik.
I Storbritannien finns 245 000 företag som handlar med andra länder inom EU, men som inte har tredjelandserfarenhet i Sverige är motsvarande siffra 7 000.
– Alla dessa behöver förbereda sig för att handla med tredje land, säger Patrik Andreasson.
50 procent av Storbritanniens varuhandel sker idag med länder inom EU, varav 1,6 procent sker med Sverige. För Sveriges del handlar det om varor för 155 miljarder kronor som ska förtullas samt export- och importklareras.
– Det är enormt stora värden, säger Patrik Andreasson.
EU har 39 handelsavtal med 69 länder.
– Dessa förlorar Storbritannien över en natt. Från noll till 12 procent tull på de flesta konfektionsvaror över en natt.
Svenska företag som bedriver handel med Storbritannien måste säkerställa att någon gör förtullningen och de måste också säkerställa att handelspartnern i Storbritannien har förberett sig på samma sätt. Ska man skicka varor ska dessa exportklareras och mottagaren i Storbritannien måste importklarera. Det första dessa företag ska göra är att kontrollera om man har ett EORI-nummer, vilket är som ett organisationsnummer på tullområdet. Har man ett EORI-nummer finns man i en central EU-databas. Att skaffa ett EORI-nummer är både enkelt och gratis.
– Utan det kan man inte göra en förtullning. Men det går fort att ordna.
Men det räcker inte med att förbereda sig bara från Sverige. Om man ska köpa varor av en exportör så måste även ens kunder ha förberett sig. Även de i Storbritannien måste ha ett EORI-nummer.
Patrik Andreasson säger att man också ska skaffa sig de tulltillstånd som behövs så att förtullningen blir så enkel som möjligt.
– 50 procent av Storbritanniens handel sker inom EU. Det handlar om 50 miljoner förtullningar om året. Nu byter engelska tullverket system till ett som är dimensionerat för 100 miljoner förtullningar. Men allt pekar på att de kommer att landa på uppemot 300 miljoner förtullningar, så där kommer finnas ett tekniskt problem att klara av volymen. Det finns inte kapacitet att klara av en femdubbling, och man kan inte lita på att ombud och exportörer ska klara av detta. Antingen kan man göra sina förtullningar själv, med rätt kompetens och tillstånd. Eller så investerar man i ett bra systemstöd, för att säkerställa att man klarar av det. En tredje sak som är viktig att kontrollera är att man som företag har deklarations- och förtullningskapacitetet. Det kan lösas via ombud om man inte vill eller kan själv. Att ta in kompetens utifrån kan vara ett väldigt klokt beslut.
– För kunna förtulla krävs inte bara handelsfaktura utan också fraktsedel, transportfaktura, certifikat, packsedel och CMR. Man måste också ha rätt dataklassificering i sina system: ursprung, tullvärde och en korrekt varubeskrivning.

Så förbereder du företaget för Brexit
Patrik Andreasson, Tullkompetens.

I Sverige räknar man med att till nuvarande nivå på 7,2 miljoner förtullningar ska läggas ytterligare 1,4 miljoner förtullningar. Oavsett Brexit så menar Patrik Andreasson att många företag behöver bli bättre på att säkerställa sin tullhantering. Det är alltid vd:n hos det importerande och exporterande företaget som är ansvarig.
– Påföljderna är stränga om man inte följer lagen. Det är inte bara en smäll på fingrarna, utan påföljden varierar från dagsböter upp till fängelse i sex år. Man måste ha styrkande handlingar som innehåller rätt information. Varje artikel ska vara rätt klassificerad och ha rätt tullvärde.
Nyligen gjorde tullverket en revision av de 100 största importörerna i Sverige. De revisionerna ledde till att man fick in 37 miljoner i undanhållna avgifter och 6,8 miljoner i straffavgifter.
– De stora företagen borde ha kompetensen att göra detta riktigt, men Tullverket var förvånade över att hitta samma fel hos stora företag såväl som hos små. Det är väldigt viktigt att man gör rätt. Annars kan tillstånd återkallas och i värsta fall leder det till åtal för tullbrott.
En annan sak man måste ha koll på är de så kallade incoterms: transportvillkoren.
– När köpare och säljare är överens måste man ange incoterms. Det kommer nya villkor 2020, som medför stora förändringar. Med en tredjelandshantering med tullhantering i båda ändar måste man byta villkor eller läsa på vad de innebär.
– Använder man felaktiga leveransvillkor kan det utgöra stora risker försäkringsmässigt. Gör man rätt tullmässigt och inhämtar rätt tillstånd och klassificerar godset rätt finns ganska stora pengar att spara.

Tänk på det här:
1. Se över företagets tullhantering. Var förberedda. Om kompentensen inte finns inhouse – skaffa den utifrån.
2. Se över data och handlingar så att du kan lämna ifrån dig rätt information om det gods du ska exportera.
3. Kolla så att din partner i Storbritannien har förberett sig på samma sätt.

*Artikeln är även publicerad i senaste numret av Sportfack, nr 11.