Stadium lämnar Tyskland

Innan årsskiftet stänger Stadium sina två butiker i Hamburg. Och den tredje Tysklandsbutiken stänger när hyresavtalet har löpt ut.

Efter fem års verksamhet har Stadium tagit beslutet att avveckla sin närvaro helt i Tyskland. De främsta faktorerna som anges är det rådande marknadsläget och de höga hyreskostnaderna.
– Vi ser inte att det finns affärsmässiga grunder att expandera verksamheten i Hamburg och har tagit beslutet att avveckla våra butiker på marknaden. Marknadsläget i kombination med höga hyror gör att vi inte når våra lönsamhetsmål. Vi kommer därför att stänga två butiker i närtid och på sikt lämna Tyskland helt, på så vis kommer vi att kunna fokusera än mer på våra övriga satsningar, butiker och marknader, säger Magnus Wåhlander, General Manager Stadium.

Stadium lämnar Tyskland
Stadiums general manager Magnus Wåhlander.

Stadiumbutikerna Mönckebergstrasse och Phoenix stänger redan vid årsskiftet. Och den kvarvarande butiken Altona, kommer att avvecklas när hyresavtalet upphör. Kedjan, som precis har utvecklat sitt Outlet-koncept i Norge med två nya varuhus, säger sig i ett pressmeddelande vilja lägga mer kraft i Sverige, Finland och Norge. I dagsläget har kedjan cirka 180 butiker totalt.