Ökat köptryck inför Black Friday

Svensk Handel räknar med att köptrycket ökar under årets Black Friday med 10-15 procent. Skälen är flera. Vi visar dessutom hur butiksledet får prissätta reaprodukterna – och inte.

Enligt Svensk Handels prognoser kommer trycket på Black Friday (29/11) öka i år. Skälen är flera. Att dagen infaller närmare inpå jul och precis efter löning anges som två viktiga skäl. Men, precis som Sportfack visade i sitt reportage i nr 11 (som nu ligger ute hos prenumeranterna), finns det olika syn på fenomenet. Vissa kedjor, som Naturkompaniet, väljer helt bort Black Friday – och satsar istället på att öka kunskapen hur kunderna vårdar och ökar livslängden på sina produkter, under parollen Green Friday.
Det har också blivit en vattendelare på sociala medier hur man som vanlig konsument väljer att förhålla sig till readagar som Black Friday och Singles Day. Vissa väljer att bojkotta av miljöskäl, medan andra debattörer anser att bojkotten handlar om snobberi och att just denna dag möjliggör för grupper som annars inte har råd, att köpa det de behöver för sig själva och sina barn.
Särskilt bland yngre verkar det som att reorna under november nu alltmer har blivit ett startdatum för julklappsinköpen. Svensk Handels undersökningar visar att ungefär varannan svensk planerar inköp under Black Friday och att så många som två av tre i den gruppen tänker köpa julklappar. I den yngre gruppen är det så många som 3 av 4. Totalt beräknas butikshandeln Black Friday ha en total omsättning på 7 miljarder kronor.
– Black Friday växer i popularitet och har etablerats som startskottet för julhandeln. Det gör att fler väljer att handla sina julklappar redan i november. Däremot har handeln som helhet växt betydligt långsammare än hushållens inkomster som helhet de senaste åren. Sett över tid har handeln varit måttlig, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ökat köptryck inför Black Friday
Foto: Pexels

Men hur får man som butik sätta reapriserna? Sportfack, som tidigare har granskat prissättningen i sportbranschen, har listat några av kraven som ingår i marknadsföringslagen. 

Så funkar reglerna för prissättning:

Aktuella rekpriser ska gälla
Det går inte att höfta precis som man vill. Det anses vilseledande för konsumenten om det utannonserande priset har jämförts med ett väldigt gammalt eller påhittat pris. 

Inte höja innan och sedan sänka
Priserna får inte höjas strax före rean, för att sedan sänkas i relation till det höjda priset. Det anses också vilseledande för konsumenten. Tänk på att konsumenterna i regel är väldigt medvetna idag och själva jämför både aktuellt pris och prishistorik mellan butiker.

Var tydlig
Butiken behöver inte skriva ut vad varan har kostat tidigare, men om man gör det ska man ange det pris som butiken själv har haft – inte vad någon annan butik har sålt varan för. Reavarorna ska ha funnits i det ordinarie utbudet under en ”längre tid” och reapriset ska utgöra en rejäl skillnad från tidigare butikspris.

Ladda upp med tillräckligt många
Reavaran ska finnas i ett antal som handlaren bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan anses vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten bara gäller för ett fåtal varor. Om antalet är kraftigt begränsat ska det anges tydligt i kommunikationen ut mot kund. 

Källa: Svensk Handel