Uppdaterad text: Cykelkraft i rekonstruktion – vd svarar Sportfack

Efter en rekordtillväxt på kort tid har Cykelkraft samlat på sig 95 miljoner i skulder. För att undvika konkurs har bolaget tvingats till en rekonstruktion. Nu har Cykelkraft på sig till våren 2020 för att vända skutan.

Man brukar prata om växtvärk. Nu har Cykelkraft hamnat mitt i en minst sagt intensiv sådan. Mellan 2017 till 2018 växtte bolaget med 75 procent till en omsättning på cirka 260 miljoner kronor. Samma år öppnade man flera butiker vilket fortsatte även 2019 med en nybygd butik vid Bromma blocks. Försäljningen kunde dock inte hämta in summorna för expansionen vilket gjort att bolagets skulder nu är uppe i 95 miljoner varav 78 miljoner är leverantörsskulder. Därmed tvingades Cykelkraft att ansöka om rekonstruktion den 24 oktober.

Eftersom rekonstruktören dock anser att det finns möjlighet för Cykelkraft att vända trenden har bolaget fram till våren 2020 på sig att lösa sina ekonomiska bekymmer. Cykelkraft står idag på tre ben. Dels har man sex fysiska butiker, en onlineförsäljning och är dessutom agenter för bland annat Ibis, Yeti, Superior och Rock Machine. Det är framför allt online-försäljningen som rekonstruktören menar ska kunna rädda situationen. Annars väntar konkurs. Med anställda som riskerar mista arbetet liksom leverantörer som kan förlora stora summor i form av levererade men obetalda varor.

Våren 2019 besökte Sportfack en nyöppnad Cykelkraft-butik i Bromma där Cykelkrafts medarbetare berättade om planerna att starta flera butiker både 2019 och 2020. Något som aldrig inträffat. Sportfack kontaktade vd Torkel Hallander och bad honom försöka förklara Cykelkrafts dikeskörning.

Vilka är huvudanledningarna till att ni hamnat i det här läget?

– Cykelkraft är i grund och botten ett lönsamt bolag som dessvärre med tiden blivit underfinansierat. Anledningen till det är delvis bolagets tillväxt som krävt kapital, och delvis investering i plattform och nya butiker. Ägarna har under det senaste året sökt extern finansiering och haft många diskussioner med cykelbranschföretag, riskkapitalister och andra typer av investerare. Tyvärr har de processerna mynnat ut i att ingen affär blev aktuell.

Kan man säga att ni spenderat pengar som ni egentligen inte har? Lite som ett fotbollslag som köper spelare för mycket pengar som sedan inte biljettintäkterna inbringar under säsongen. En del kallar det ”glädjekalkyler”.

– Vi har arbetat väldigt fokuserat mot den strategin som under senaste året har blivit en bevisad modell; dominans på nätet kopplat med fysisk närvaro. Vi är övertygade om att Cykelbranschen behöver digitaliseras och vi tror att det är bättre för alla Nordiska spelare i branschen att det är ett svenskt bolag som lyckas snarare än att det är något utländskt företag som tar den här positionen. För att lyckas med den strategin krävs det kritisk massa och vårt arbete har handlat om att vara först med att bli den digitaliserade omni-kanalspelare som kunderna och marknaden efterfrågar. Detta är anledningen till att tillväxt har varit ett centralt mål för oss.  Det är också viktigt att poängtera att vi verkligen inte hade för avsikt att hamna i den här situationen. Det är ju naturligt för tillväxtbolag att med jämna mellanrum söka utökad finansiering, och med tanke på alla fina exempel på e-handelsbolag som tagit in kapital i olika vertikaler har det funnits väldigt goda skäl att tro att även vi skulle lyckas ta in kapital. Det är till och med ett litet mysterium för mig att vi inte fick till det, och jag kan lova att det inte varit ägarnas girighet som stoppat kapitaltillskott – tvärtom har vi i synnherhet i slutet av processen varit redo att ta väldigt låga bud för att lösa vår situation. Det är såklart tillfälligheter som avgör; några investerare tyckte att vi var för stora, några att vi var för små, några tyckte att kapitalbehovet var för stort och andra såg inte tillräckliga synergier. Det är mycket som skall klaffa för att en affär skall bli av.

Hur går det för era fysiska butiker nu? Tänker närmast på den nyöppnade butiken i Bromma som vi besökte och skrev om i våras?

– Butikerna är vårt stora glädjeämne – samtliga butiker går enligt eller bättre än budget och levererar högre bruttomarginal och snabbare vinster än vi hade förväntat oss när vi började bygga dom. Strategin att vara störst och bäst på nätet och samtidigt finnas i fysiska butiker är här för att stanna.

Det låter som ni har gott hopp att lösa situationen till våren 2020, vad grundar du det på?

– Nu är Cykelkraft i rekonstruktion, och har en plan som innebär att bolaget får ett återställt eget kapital och en möjlighet att fortsätta verksamheten.

Rekonstruktioner innebär ofta uppsägningar, hur kommer det se ut på Cykelkraft kring det?

– Cykelkraft kommer under rekonstruktionen att genomföra en rad besparingar, effektiviseringar och inbromsningar samtidigt som strategin och affärmodellen förblir intakt. Till exempel tar vi betalt för frakten, vi blir bättre på att ta betalt för varorna och vi säkerställer en smidigare logistik och lagerhantering som innebär besparingar. 

Hur har ni kommunicerat med leverantörer som inte får betalt?

– Som i alla rekonstruktioner har vi en rekonstruktör som kommunicerar med våra leverantörer.

Vad vill du hälsa till de leverantörer och samarbetspartners som ni handlat av och som inte får betalt i den takt de kanske önskat?

– Det är såklart många leverantörer som nu drabbas hårt och självklart hade vi hellre gjort rätt för oss och undvikit detta. Men i det läge vi till sist hamnade är det nu det mest ansvarsfulla vägen vi väljer; att gå in i rekonstruktion och be om fordringsägarnas hjälp, dels eftersom fordringsägarna får mer betalt genom rekonstruktion jämfört med alternativet konkurs, dels eftersom CK kan ges möjlighet att bli en bra kund och återförsäljare i framtiden så att våra leverantörer kan tjäna tillbaka sina förluster.

– Grundbudskapet är ju att vi verkligen inte valt att hamna i den här situationen och hade helst med alla medel undvikit den. Nu är vi där vi är och rekonstruktionen är mycket bättre än alternativet konkurs. Vi tror att vi åter kommer att vara den starkast lysande stjärnan på cykelhimlen, och i den framtiden tror vi att de leverantörer vi samarbetar med förhoppningsvis över tiden kommer att bli stora vinnare trots den process vi nu är i.

Om du varit vd från början, vad hade du velat göra med facit i hand nästa gång?

– Det går ju inte att säga något annat än att jag skulle säkrat en högre lönsamhet och lite lägre tillväxttakt om jag fick göra om resan.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9922" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]