Sportfack inleder samarbete med Sporting Goods Intelligence

Från och med nr 10 så inleder Sportfack ett samarbete med Sporting Goods Intelligence Europe där Sportfacks läsare får ta del av ett axplock internationella nyheter i varje nytt tidningsnummer under ett års tid.

Den internationella bevakningstjänsten och nyhetsförmedlaren Sporting Goods Intelligence Europe och svenska branschtidningen Sportfack inleder ett samarbete som ger Sportfackläsarna tillgång till ett urval av internationella nyheter under en prövotid på ett år.
– Det är ett helt nytt samarbete som jag är väldigt glad för och som jag tror att läsarna kommer att uppskatta. Det kommer löpa under ett år från och med nu. Vi får publicera ett mindre urval av internationella nyheter från deras europeiska nyhetsbank, som känns relevanta för våra läsare. Vi ökar helt enkelt omvärldskollen. Nyheterna kommer att publiceras på en ny, fast sida i Sportfack, och vara vikta bara för prenumeranter, med start i nummer 10 som finns ute nu, säger Sportfacks chefredaktör Nicolas Jändel.

Sportfack inleder samarbete med Sporting Goods Intelligence
Krischan Hertle, EDM Publications.

Förlaget bakom SGI, EDM Publications, har nyligen förändrat sin ägarstruktur när entreprenören Krischan Hertle och Martin Kössler från HuginBiz gått in som delägare.
Delägaren Krischan Hertle berättar om bakgrunden till varför Sporting Goods Intelligence vill närma sig Sportfacks läsare. 
– Det finns en naturlig överlappning mellan Sportfacks läsare och våra medlemmar, chefer för sport- och outdoorföretag, varumärken och återförsäljare. Vi vill gärna ge läsarna en försmak på vår exklusiva informationstjänst. Till exempel övervakar vi strategiska initiativ och ekonomiska resultat från de ledande aktörerna, analyserar detaljhandels- och distributionslandskapet, erbjuder marknadsstatistik och belyser initiativ för e-handel och DTC med mera, berättar Krischan Hertle. 
– Det är tjänster som hjälper våra medlemmar att jämföra sig både mot marknaden och sina konkurrenter, och hitta inspiration för att driva sin egen verksamhet framåt. Vi tillhandahåller också anpassade ”bransch briefings”, företagsanalyser eller sektorrapporter, anpassade efter våra kunders behov. Vi hjälper helt enkelt medlemsföretagen att växa i en snabbt föränderlig marknadsmiljö, fortsätter han.

Och för Sportfacks prenumeranter, finns också en annan fördel.  
– EDM Publications håller på att ta fram ett erbjudande för deras internationella nyhetsbrev, som innebär en två månaders gratis prova-på-period för Sportfacks prenumeranter. Det här är någonting som jag tror framförallt kan vara intressant för till exempel ledningsgruppen inom sport- och outdoorföretagen, både på leverantörs- och retailsidan. Erbjudandet kommer troligen vara klart i samband med utgivningen av nästa Sportfack, nummer 11, som kommer ut i november, berättar Nicolas Jändel.