Den nordiska golfbranschen får ny mötesplats

Den 24-25 oktober är det premiär för Golfens Nordiska Mötesplats på Malmömässan. Det nya namnet på mässan antyder vad det handlar om: En mässa som ska locka både besökare och utställare på bred front.

Golfmässan är inte längre bara en nationell angelägenhet. Branschföreningen Golf & Co står som arrangör men i år medverkar också Svenska Golf-förbundet, GAF och PGA vilket kommer att berika mässdagarnas programutbud i form av utbildningar och workshops.
Förhoppningen är att Golfens Nordiska Mötesplats ska bli en bred angelägenhet för hela golfbranschen, vilken gren man än är verksam inom.
– Alla driver på framåt. Det är en bransch i förändring. Årets mässdagar kommer att bli startskottet för något helt nytt, säger Johan Devinger, som är verksamhetsansvarig på Golf &Co.
Även bredden på utställarna har ändrats. Till höstens mässa har exempelvis flera reseföretag aviserat intresse för att delta. Alla företag med anknytning till golf är numera välkomna som medlemmar i Golf & Co.
I dag ingår 28 företag i Golf & Co men Johan tror att föreningen inom en snar framtid kan ha mellan 40 och 50 medlemsföretag.
– Förr var Golf & Co en renodlad leverantörsförening, SGLF. Nu är vi en bredare branschförening. Vi vill ha med så många som möjligt för att bli en stark part som kan påverka marknaden och sätta nya standarder för att på sikt locka nya golfare, säger Johan Devinger.

Den nordiska golfbranschen får ny mötesplats
Johan Devinger, foto: Tommy Jeppsson

På sikt är visionerna för Golfens Nordiska Mötesplats större än att ”bara” vara en mötesplats för golfbranschen i de nordiska länderna.
– Jag hoppas att vi om fem år är en mötesplats för hela den europeiska golfbranschen. Det är inget uttalat mål men inte heller en omöjlighet som jag ser det. Men nu ska vi till att börja med göra en mässa som är angelägen för de nordiska länderna, säger Johan Devinger.
Det är inte bara Golfens Nordiska Mötesplats som kommer att vara på Malmömässan under vecka 43. Mässveckan börjar med Golfstoremässan, måndag till onsdag. Därefter tar Golf & Co och Golfens Nordiska Mötesplats över torsdag och halva fredagen innan det är dags för ProQuality att ta emot sina kunder under fredag eftermiddag och lördag.