Shimano Steps är Shimanos ekonomiska motor

Under årets första sex månader ökade världens största tillverkare av cykelkomponenter sin omsättning globalt med 4,1 procent. Steps har stor del i ökningen förklarar bolaget.

Ökningen medverkade till att det japanska bolaget mellan januari och juni 2019 omsatte 21,44 miljarder kronor. Shimano framhåller själva i rapporten att framför allt två enskilda komponenter påverkade det goda resultatet. Dels medverkade den ökade efterfrågan på motorsystemet STEPS till ökningen. Och dels gjorde trenden att i princip alla tillverkare av finare landsvägscyklar att Shimanos skivbromsar lyfte Shimanos omsättning.

Ökningen till trots så minskade Shimanos vinst med 3,0 procent över samma tidsperiod. En vinst på 2,7 miljarder sett över sex månader får väl ändå ses som en hyfsad inkomst.