Björn Borg presenterar delårsrapport

Trots en ökad omsättning presenterar Björn Borg ett minusresultat för årets andra kvartal. Däremot ser det bra ut totalt för första halvårets försäljning. VD Henrik Bunge kommenterar.

Nyligen släppte Björn Borg sin delårsrapport för perioden april-juni. Nettoomsättningen för koncernen som helhet ökade något (1,0 procent) till nära 142 miljoner kronor. Omsättningen för egen handel och handel till e-tailers ökade med 3,5 procent. Men däremot hänger inte vinsten med. Rörelseresultatet under andra kvartalet blev ett tapp på -1,7 miljoner kronor. Däremot för första halvåret januari-juni som helhet ser rörelseresultatet starkt ut och uppgår till 16,9 miljoner kronor. VD Henrik Bunge kommenterar:
– Vi har mycket god omsättningstillväxt i grossistledet i Holland, 34 procent valutaneutralt. Även Sverige och Tyskland visar god tillväxt, säger han i ett pressmeddelande.