Svensk cykelökning i Europatopp

Är det kanadensiska statistikföretaget Eco-Counter redovisade 2019 års mastodontundersökning Worldwide Cycling Index, där 39 länders cykling undersöktes fanns det fem länder som stack ut.

I Polen, Chile, Tjeckien Luxemburg och Sverige ökade cyklingen under 2018 med mer än 10 procent. Undersökningen visar även att Göteborg och Stockholm ligger i världstopp vad gäller ökning av antalet cykelresor i storstäder.  

I jätteundersökningen, där 518 miljoner cykelresor av olika längd loggats vid 3266 mätstationer framkom mängder av statistik. Från vilka länder och städer där flest resor efter mörkrets inbrott görs till vilka dagar under 2018 som flest cyklresor gjordes. All denna statistik hittas på webbsidan eco-compteur.com