Handeln ser positivt på hösten

Framtidstron bland Sveriges butiker ökar, men bara svagt. Mest positiva är näthandlarna och de butiker som riktar sig till sällanköparna. Men lönsamheten är fortfarande en utmaning.

Butikernas framtidstro ökar för tredje månaden i rad, men ligger ändå under den neutrala nivån på 100. Den sammanfattande Framtidsindikatorn ökar med 1,0 enhet i Handelsbarometerns augustimätning och landar på 97,7. Mest ökar framtidstron bland sällanköpshandlarna och e-handlarna.
– En ny termin står för dörren och det ger ett uppsving för många butiker. Vi är många som köper en ny blus eller skjorta till jobbet, nya träningskläder och framförallt en hel del skolprylar inför barnens skolstart, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
E-handlarnas framtidsförväntningar ökar med 2,0 enheter till 106,3 i augusti. Mest ökar företagens tro på framtida försäljning och antalet anställda. Utsikterna för framtida lönsamhet ökar något men ligger fortsatt på en lägre nivå.
– Tillväxten i detaljhandeln sker på nätet och e-handlarna har all anledning att se med tillförsikt på framtiden. Smolket i glädjebägaren är lönsamhetsutmaningen. Hård konkurrens gör att många e-handlare har svårt att omsätta ökad försäljning i stigande lönsamhet, säger Karin Johansson.
Sällanköpshandelns framtidstro ökar med 1,8 enheter och dagligvaruhandeln ökar med mer beskedliga 0,2 procentenheter.