Båstad Golfklubb går med i Golfstore

Båstad Golfklubb tar från och med årsskiftet över shoppen i egen regi och ansluter till Golfstore.


Båstad Golfklubb går med i Golfstore
Stefan Condé.

Shoppen drevs tidigare av Per Hanson som varit på klubben i 35 år. Hans kontrakt förlängdes inte i början av 2018.
– Inför övertagandet har vi tittat på för- och nackdelar och jag tror det är rätt att vara med i den inköpsorganisationen för att få ta del av en bra uppbyggnad. Dels gäller det ett utvecklat marknadsstöd men det är också en fördel att slippa förhandla med alla leverantörer var för sig om enskilda avtal, säger Jörgen Kjellgren, klubbchef på Båstad GK.
Ansvarig för den nya shoppen blir Stefan Condé som varit pro på Torekov i 25 år, men då som entreprenör. Nu blir Condé anställd av klubben.
– Under de åren jag har varit pro har Golfsverige genomgått en viss förändring. När jag började var nästan alla pro´s entreprenörer. Det var få som var anställda av klubben. Och jag har märkt att det kan bli slitningar mellan en pro som är entreprenör och en klubb. Ibland går intressena emot varandra. Det är lättare när man är anställd, det blir mindre friktion, säger Stefan Condé.
– Stefan ska bygga upp butiken med lite modernare metoder, säger Jörgen Kjellgren. Tanken är att vi ska ha mer club fitting än vi tidigare, för att kunna attrahera en annan kategori av kunder. Sedan ska vi jobba mycket med lojaliteten hos medlemmarna. Jag tror fortfarande starkt på on course-butiker. Du har ju kunden hos dig och kan kommunicera med honom och henne på ett enkelt sätt.
– Och som pro kan man enkelt se om det behövs förändringar i medlemmens utrustning. Det är ju en unikt bra utgångspunkt. Och sedan behöver man inte slå i ett nät när man provar ut klubborna.

Att det blev just Golfstore har flera orsaker, menar Jörgen:
– De har ett bra kassasystem som också kan generera en egen webbshop om man så önskar. Den nya uppdaterade versionen av Xpos fungerar den som en webbshop. Scannar man in varorna på rätt sätt kan man bli sökbar på alla produkter, säger Jörgen Kjellgren.
– Sedan har de en prisgaranti som är bra och den kommuniceras tydligt från dem. 

Båstad Golfklubb går med i Golfstore
Båstad GK.