Upp och ner i skobranschen

Skoförsäljningen har verkligen sina ups and downs, det svänger kraftigt i försäljning mellan månaderna. Årets första månader har varit tuffa.

Under förra våren gick skoförsäljningen som tåget, men i år har vårmånaderna inte varit någon riktig solsida för skovarumärkena. Siffror från SCB:s detaljhandelsindex visar att försäljningen under april och maj månader minskade med 8,9 respektive 10,3 procent jämfört med förra året, rapporterar Skomagazinet. Motsvarande siffror för klädförsäljningen var en minskning med 4 respektive 1,8 procent. Siffrorna från Svensk Handel Stils index visar ungefär samma minskade skoförsäljning, men ännu något ännu sämre med en dipp under till exempel maj månad med 14,3 procent.      
Även om just skoförsäljning generellt sett bedöms vara behovsstyrd och extra väderkänslig och ofta hoppar upp och ner mellan månaderna, beskrivs ändå den senaste tidens nedgång som delvis svårförklarad.
– Vi förväntade oss en minskning av försäljningen av kläder och skor efter de stora uppgångarna under våren förra året som gav svåra jämförelsesiffror, men nedgången var ovanligt kraftig. Jag tror heller inte att e-handeln har tagit så mycket av försäljningen, utan ser den stora nedgången som svårförklarad, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil, till Skomagazinet.