Gemensam träning stärker relationen

Var fjärde svensk som tränar gör det ihop med sin partner, visar en ny Sifo-undersökning framtagen på uppdrag av Garmin. Och det verkar gynna relationen, tränande par håller ihop längre.


Gemensam träning stärker relationen
Marcus Bjärneroth, Garmin.

Garmin ville för andra året i rad ta pulsen på svenska folkets träningsvanor och syn på träning, och resultaten visas upp i den så kallade Fitnessrapporten. I år har extra fokus riktats mot hur vi tränar. Rapporten visar att var fjärde svensk som tränar, gör det regelbundet tillsammans med sin partner. Det verkar inte bara vara bra för hälsan, det verkar också stärka själva relationen.
– Att hitta träningsformer som hjälper oss att skapa rutin av träningen är viktigt, och tränar man med sin partner har man väldigt goda chanser att lyckas med det. Studier visar att par som börjar träna tillsammans inte bara är mer benägna att hålla sig till ett träningsschema, men också mer benägna att hålla ihop i sin relation, så det ser ju ljust ut för svenska folket, säger Marcus Bjärneroth, Director of Public/Media Relations, Garmin Nordic.
Det är inte bara parrelationer som verkar stärkas av gemensam träning, även familjeband kan stärkas på samma sätt, genom aktiv träning. Nära 4 av 10 svenskar (38 procent) som tränar gör det regelbundet med en familjemedlem, visar undersökningen. Dessutom är det nära hälften av dem som idag tränar oftare med en familjemedlem jämfört med för fem år sedan. 
En annan trend är att alltfler pensionärer tränar regelbundet. Tre av fyra 65–79-åringar tränar regelbundet (minst en gång i veckan) och 68 procent av 65–79-åringarna som tränar tror att de kommer att fortsätta med det efter att de har fyllt 80 år.
– Vi blir ju allt äldre i landet, det är glädjande att det tycks finnas en sådan stor medvetenhet om träningens betydelse genom hela livet, och vi ser också att det bland de äldsta är vanligare än genomsnittet att träna med sin partner, säger Marcus Bjärneroth.
Och alla tillverkare av tekniktjänster- och produkter kopplade till träning kan glädjas åt siffran att 67 procent tycker att träningen blir roligare om den mäts i någon form. Den allra vanligaste träningsformen är power walks.