Asics tar nya kliv mot en cirkulär affärsmodell

Internationella storföretaget Asics går vidare med sitt hållbarhetsarbete som startades 2015. Nu inleds ett samarbete med Worn Again Technologies för att återvinna insamlade plagg och använda materialet för produktion av nya sportprodukter.

Samarbetet med Worn Again Technologies har som mål att återvinna insamlade begagnade kläder och använda dem i nyproduktion av sportkläder. På sikt vill Asics nå en helt cirkulär textil resurshantering.
Företaget har även åtagit sig att minska de produktrelaterade växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030 och ersätta all konventionell polyester som används i kläder och ovandelar till skor med återvunna alternativ.
– Vi är engagerade i hur sport och idrott kan bidra till samhället genom att göra människor friskare. Vårt mål är att skapa produkter som inte bara hjälper människor att leva friskare och gladare liv, utan också bevarar vår planet. I och med partnerskapet med Worn Again Technologies har vi tagit ännu ett steg mot att skapa en cirkulär affärsmodell, säger Romy Miltenburg, miljö- och hållbarhetschef på Asics.

Worn Again Technologies har en process för polymeråtervinning som kan sortera ut och rena polyesterpolymerer och cellulosa ur textilier som annars inte går att återanvända. Genom partnerskapet ansluter sig Asics till Worn Again Technologies båda grundarföretag H&M och Kering.
– Redan när vi började utveckla det här visste vi att samarbete med strategiska partners var det effektivaste sättet vi kunde förverkliga vår vision på. Vi har arbetat i åtta år med att bygga teknologin och infrastrukturen för den här lösningen, men varumärkena och företagen som säljer produkter kommer att ha en enormt viktig roll genom att de gör det möjligt för oss att leverera cirkulära resurser till den globala textilindustrin, säger Cyndi Rhoades, vd och grundare av Worn Again Technologies.

För Asics del beslutade man innan klimatkonferensen i Paris 2015 att låta koncernens koldioxidmål följa de riktlinjer som ställts upp av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi är ett samarbete som inleddes 2015 mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Asics tar nya kliv mot en cirkulär affärsmodell
Asics vill minska sitt koldioxidavtryck, bland annat genom recyclade kläder.