Så e-handlade svenskarna sport Q1 2019

E-barometern är HUI:s och Postnords sammanställning för hur svenskarna e-handelsvanor. För Q1 ger rapporten flera intressanta siffror kring hur, var och för hur mycket svenskarna handlar vad gäller sport- och fritidsprodukter.

I HUI, Handelns Utrednings Instituts e-barometer, för Q1 2019 redovisas hur svenska konsumenter e-handlade under januari-mars i år. Cirka 7500 kunder som handlat från 216 företag har utfrågats av TNS Sifo under fyra större undersökningar som genomförts februari-april 2019. Resutlatet av undersöknignarna visar att tillväxtsnittet för e-handeln i Sverige under Q1 2019 låg på 15 procent sett över sju delbranscher. Sett till det håller inte tillväxten inom sport/fritid uppe toppfarten då tillväxten inom sport/fritid under Q1 låg på 12 procent. 
Här menar HUI att vintervädret spelar roll för siffrorna: ”Dåligt med snö och sämre förutsättningar för vintersport än förra året påverkade dock försäljningen negativt under första kvartalet samtidigt som fjolårets jämförelsetal var mycket starka.”
HUI spår även i rapporten att svensk sportbranch snart når inflection point, den brytpunkt där all tillväxt sker på nätet. HUI menar att sport/fritidsbranschen kan stå inför den period då flera större aktörer tack vare ett priskrig som ingen tjänar på slås ut och att vinnarna antagligen är de e-handlare som satsar på house brands i första hand och som kan ge hög och snabb service till konsumenten.
 
Fokuserar vi på sporthandelns siffror Q1 2019 finns många intressanta siffror i rapporten:
Under Q1 handlade 10 procent av de tillfrågade svenskarna online från svenska webbsidor ochlika många, 10 procent, säger sig ha handlat sport- och fritidsutrustning från utländska webbsidor.

Genomsnittsvärdet för varje svensks inköp blev Q1 1232 kronor på svenska hemsidor. Ser vi till värdet för varje slutkonsuments köp på en utländsk webb blir värdet något högre, 1239 kronor per besök och köp.
Svenskarna föredrar att handla från följande länder när de anger handlar online: Tyskland 28 procent, Storbritannien 27 procent och Kina 18 procent. 
Anledningarna till att välja utländska sajter är enligt svenska sportkonsumenter: lägre priser, 64 procent, att varorna inte finns på svenska sajter, 47 procent och att utbudet är större, 32 procent.
 
Sett till tillväxttakt gjorde sport/fritids-branschen ett hyfsat Q1 med en tillväxtökning på 12 procent. Mat förtsätter att vara tåget inom tillväxten online i Sverige. Störst ökning i Sverige sett till bransch sker just nu inom dagligvaror med en ökning på 19 procent följt av helelektronik på 18 procent och inredning/möbler med 17 procent.
 
Tillväxtutvecklingen sett till varje bransch första kvartalet 2019, genomsnitt tillväxt i Sverige 15 procent:

Dagligvaror 19%
Hemelektronik 18 %
Inredning/möbler 17 %
Kläder/skor 13 %
Sport/fritid 12%
Barnartiklar/leksaker 6 %
Böcker/media 4 procent

Källa: E-barometern, som kan laddas ned från HUI här!