Hövding går just nu starkt i Tyskland

Försäljningen går fortsatt starkt för Hövdings airbags för cyklister, även utanför Norden. Företaget ökade sin försäljning kraftigt i Tyskland under 2018. Förklaringen ligger i att hjälmarna numera säljs av kedjorna Sportcheck och Globetrotter.

Tyskland är en av Hövdings uttalade nya nyckelmarknader och de stora tyska kedjorna Sportcheck och Globetrotter stod under årets sista kvartal för åtta procent av den totala omsättningen.
– Marknaden för Hövding i Tyskland har utvecklats fantastiskt och försäljningen ökade med 96 procent under 2018 och under andra halvan av året med hela 118 procent. Vår strategi att satsa på sport- och livsstilskedjor har gett resultat och det är fortsatt väldigt stark efterfrågan från marknaden, säger Hövdings vd Fredrik Carling.
Siffrorna redovisades i den bokslutskommuniké för 2018 som blev offentlig idag, den 7 mars. Och satsningen i Tyskland kommer att fortsätta även under 2019.
– Vår satsning 2019 kommer att vara den kommersiellt största satsning vi någonsin har gjort. Det är ett viktigt år för Hövding med planerad lansering av Hövding 3.0 under hösten, ett år med ytterligare etablering i Tyskland samt satsning på England och London. Vi har även arbetat för att säkra att vi kan producera världens bästa huvudskydd för cyklister, mer effektivt och i större volymer, så att vi kan skydda så många som möjligt i framtiden, säger Fredrik Carling.
Totalt sett ökade omsättningen för Hövding med 37 procent jämfört med året innan. Antal sålda Hövdingar ökade med 28 procent. Försäljningstillväxten var dock länge lägre än väntad, på grund av försenade leveranser som även gav senarelagd försäljning, vilket gav ett bättre resultat i slutet av året.