Det blir billigare att anställa unga

Från den 31 juli föreslår regeringen att arbetsgivaravgiften sänks för unga anställda. Förslaget har stöd av Liberalerna och Centerpartiet.

Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet enats om att sänka arbetsgivaravgifterna för unga anställda under 18 år. Det är en fråga och ett önskemål som länge har drivits av till exempel Svensk Handel.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och ska tillämpas på ersättningar som utbetalas efter den 31 juli 2019. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas för ersättning som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.
Det kan vara en bra väg för unga att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel i handelssektorn – och bra för butikshandlare som gärna vill nyanställa, men till lägre risk och lägre kostnad. Men det är inte alla som jublar. Svensk Handels vd Karin Johansson säger bland annat till Market att det visserligen är bra att regeringen agerar på det här området, men att de lägre kostnaderna äts upp av andra saker för många företag. Som till exempel en höjd kemikalieskatt och en höjd skatt på elektronik (som i förslagsstadiet kanske kommer att omfattas av ett pantsystem). Bra för miljön, men såklart en ökad kostnad för företagen.