Ortovox uppgraderade av Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation som arbetar för schysta arbetsförhållanden vid tillverkning av konfektion har flyttat upp Ortovox till sin högsta nivå, "leader". Men stiftelsen tipsar om fler åtgärder för Ortovox arbete.

I december 2018 flyttade Fair Wear Foundation schweiziska Ortovox till positionen ”leader”, stiftelsens högsta nivå. Fair Wear, grundat 1999 och med huvudkontor i Amsterdam, har som övergripande mål att konfektions- och hårdvarutillverkare ska anlita leverantörer, fabriker, som behandlar och betalar sina anställda på ett rättvis sätt. Att bolagen har väl utarbetade CSR-program och att inget barnarbete sker i fabrikerna.

Fair Wear Foundation gör en total genomlysning av varje bolag som vill ansluta sig till stiftelsen och kunna använda den klarröda logon i sina produkter. Via en omfattande lista med krav som bygger på FN:s rättighetskonventioner inom arbetsrätt från 1989, som till exempel att det finns skrivna löneavtal, att arbetarna har rätt att vara fackanslutna, att ingen som helst diskiminering sker på arbetsplatsen och att övertiden för fabriksarbetarna inte får överskrida 12 timmer per vecka finns listade. 

Ortovox uppgraderade av Fair Wear Foundation
Stiftelsen Fair Wear Foundation grundades 1999 och har som övergripande mål att kläder ska produceras på ett schyst sätt för alla inblandade, utvecklare så väl som fabriksanställda.

Ett hundratal bolag är anslutna till Fair Wear Foundation och en handfull är svenska. Haglöfs (leadernivå) är ensamma på sportsidan medan Odd Molly, Filippa K, Sandqvist och Acne Studios finns representerade från modesidan. På leadernivån finns bland annat Dynafit och Odlo. Om man som bolag inte aktivt arbetar med CSR-arbetet eller byter till leverantörer som inte följer Fair Wears krav, har stifitelsen rätt att säga upp avtalet med bolaget.

Så här kommenterar Fair Wear Foundation uppflyttningen av Ortovox till leader-nivån:

”Ortovox har visat utevckling och nått de fleta av våra krav. Under Ortovox tredje år som medlemmar har företaget ökat inblick och kontroll av sina leverantörer från 88 till 99 procent. Detta har nåtts genom att Ortovox använt sig av externa granskare i länder där Fair Wear inte är aktiva. Dessutom har man full kontroll över sina leverantörer i de fall man producerar i lågriskländer.

Under det senaste året har bolaget fortsatt utveckla sin CSR-strategi. Dessutom har CSR-avdelningen fått en förbättrad position inom bolaget och gjort avdelningen till en integrerad del av bolagets organisation.”

Även om Fair Wear Foundation har flyttat upp Ortovox till leadernivån har man synpunkter på bolagets CSR-arbete. Även om man konstaterar att Ortovox utökar sin produktion i Europa där det är lättare att ha kontroll på produktionen för ett europeiskt bolag så ser man gärna att Ortovox sanerar sin produktion i Asien. Det här gäller speciellt vad gäller antalet övertidstimmar för fabriksarbetarna.

Fair Wear Foundation rekommenderar Ortovox att skaffa sig bättre insyn till relationen mellan inköpspris per plagg och fabriksarbetarnas löner hos sina leverantörer. Till exempel kan bolaget göra det genom att dokumentera nedlagd tid för varje style inom respektive kollektion. På det sättet blir det lättare för Ortovox att se till att arbetarna har en schyst löneutveckling i framtiden.

Stiftelsen Fair Wear Foundation grundades 1999 och har som övergripande att kläder ska produceras på ett schyst sätt för alla inblandade, utvecklare så väl som fabriksanställda.

Allt om Fair Wear Foundations arbete läses bäst på stiftelsens hemsida.