Stadium vill öka integrationen genom sport

Stadium fortsätter att stödja stiftelsen Goodsport Foundation. Det nya avtalet sträcker sig över hela 2019 och har målet att minska kriminaliteten och öka hälsan och integrationen genom idrott.

Sedan 2013 har stiftelsen Goodsport Foundation hjälpt föreningar och kommuner att starta upp samhällsnyttiga projekt genom idrott. Ett exempel är Nattfotboll som bedrivs fredag- och lördagkvällar klockan 21.00-24.00 runt om i landet. Stadium har stöttat stiftelsen sedan starten och vill fortsätta samarbetet.
– Genom vårt samarbete tar vi tillsammans nya steg för minskad kriminalitet, och en ökad hälsa och integration genom idrott. Stadium har sedan vi startade varit och är fortsatt en av våra viktigaste partners. Genom bland annat deras nätverk av föreningar ser vi enorma möjligheter att tillsammans göra skillnad på riktigt i samhället, säger Patrik Asplund, VD Goodsport Foundation.
Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Aktiviteterna som de driver sker tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor. 
– Tillsammans med Goodsport kan vi inspirera fler till att välja ett aktivt liv. För oss på Stadium känns det viktigt och bra att kunna bidra med inspiration till ungdomar och ökat välbefinnandet hos dessa. Vi är mycket stolta och glada över att förlänga samarbetet och ser fram emot att utvecklas tillsammans, säger Patrizia Nilsson, Sports Marketing Manager Stadium.
Det nya avtalet sträcker sig året ut, till och med den 31 december 2019.