Lägre köptryck i årets julhandel

Svensk Handel Stil har undersökt hur årets julhandel har stått sig mot tidigare år. Resultatet visar en minskad försäljning både för kläder och skor.

Black Friday har skakat om årets försäljningskurvor. Tidigare har julhandeln varit den starkaste perioden under året, men nu när november och december alltmer byter plats som starkaste handelsmånaden minskar köptrycket inför jul. Svensk Handels mätning visar att försäljningen av kläder har minskat med 5,5 procent och att försäljningen av skor har minskat med 4,2 procent jämfört med samma period föregående år. Mätningen har gjorts under julhandeln till och med den 19 december.
– Månaden fick en dålig start, vilket delvis beror på efterdyningar av Black Fridays försäljning där konsumenterna flyttar en del av sina inköp till november istället för december. Dessutom tappade vi en fredag i början av december, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.
– Min bedömning är inte heller att mellandagsrean, med konkurrens från allt fler priskampanjer, kommer att ge någon extra skjuts till utvecklingen, vilket gör att prognosen för hela månaden ligger i närheten av utfallet för perioden till och med den 19 december.