Uppdaterad text: Cykloteket stänger butik, vd svarar

I nästan 25 år har Cykloteket haft en butik vid Norra stationsområdet i Stockholm. Med ett förändrat köpbeteende från slutkonsumenterna som genererat i dålig lönsamhet hos butiken har Cykloteket nu tagit beslutet att stänga butiken.

Slutkonsumenters förändrade köpbeteende påverkar även de sedan länge etablerade aktörerna i butiksledet. När Cykloteket såg att ytterstads- och webbhandeln ökade samtidigt som cityhandeln minskat för dem blev de tvungna att ta beslutet att stänga sin butik vid Hagastaden den 20 januari 2019. I området har Cykloteket haft en butik sedan 1994. 

– Ja idag är lönsamheten för dålig där, säger Cyklotekets vd Ted Kottulinsky. När vi nu fick ett tillfälle att kliva ur lokalen på kort varsel, väljer vi att stänga butiken och istället fokusera på våra övriga enheter, säger Ted som pekar på fler anledningar till att butiken haft lönsamhetsproblem.

– Anledningen till den vikande omsättningen på Gävlegatan beror på att hela området är som en stor byggarbetsplats. De initiala byggplaner som fanns för området har ändrats och försenats många gånger. Den tillväxt som krävs för att klara ökade kostnader uteblev.

Är det några i personalen som blir övertaliga eller uppsagda?

– Samtliga anställda med undantag av vår butikschef har fått anställning i de andra butikerna. Vi höjer därmed kompetensen i våra kvarvarande butiker och verkstäder och slipper söka så många säsongsanställda inför nästa säsong.

Kommer ni att förändra något i ert butiksupplägg för att möta den ökande konkurrensen framöver?

– Vi kommer att göra vissa förändringar i våra existerande butiker för att möta det allt större behovet av cykelservice och andra tjänster. Till nästa säsong så kommer våra verkstäder att ta mer plats i våra butiker. I Västberga går vi ett steg till med en helt ny verkstad och kan glädja oss åt ett par kompetenta mekaniker som återvänder till oss. Detta kommer att ge bättre struktur, kvalitet och effektivitet vilket både vi och våra kunder kommer att ha glädje av.

Era övriga butiker, hur går de?

Våra övriga butiker går bra och där framför allt Bromma Blocks där vi haft en tillväxt på nästa 40 procent. En annan raket är vår Servicestore på Mäster Samuelsgatan som dubblade omsättningen men då från en lägre nivå. Här ser vi ett koncept som jag kan se expandera med stor fart, så snart vi kan tillgodose behovet av utbildade mekaniker. Vi genomför för tillfället en specifik mekanikerutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen och Lernia som vi hoppas ska ge ett antal mekaniker att bygga vidare på. Hela branschen hoppas dock på att regeringen ska förstå behovet och tillsätta en vettig yrkesutbildning inom kort.

Från tex näthandeln och andra kedjor, alltifrån lågpriscyklar från Clas Ohlsson med flera till etablerade varumärken som lanserat flera nya affärsmodeller för att knyta till sig butiker och slutkonsumenter? 

– Det säljs allt fler cyklar via kanaler som inte kan leverera cykelservice och den affärsmöjligheten ska vi ta hand om. Vi kommer att fortsätta med mobil cykelservice för att möta kunden på ställen där de önskar. Jag ser också att företagsförsäljningen blir allt viktigare då marknaden för förmånscyklar fortsatt att växa. Alla dessa nya marknader kräver stora resurser och stor digital mognad, vilket merparten av cykelbranschen inte besitter. Det jag fruktar är en stor utslagning av cykelfackhandlare inom de närmaste åren, vilket är tråkigt, säger Ted och fortsätter.
 
– Jag kan konstatera att flera varumärken har satt igång projekt för att hitta nya väger till konsument. Vi har varit involverade i vissa och har själva lagt ner tid på att bevaka andra. Personligen så tror jag att vi får se en större mångfald i hur våra produkter når kund i framtiden. Cykloteket ligger i framkant och har en fungerande Omnichanel-lösning med en kraftigt växande näthandel. Att satsa på unik kompetens, service och eftermarknad är självklarheter för oss och här hittar vi tydliga fördelar i konkurrensen med ren näthandel och lågprisbutiker.